skip to Main Content

Din uavhengige
rådgiver

Vi er en uavhengig rådgiver som bistår privatpersoner, investeringsselskaper, stiftelser og andre organisasjoner med forvaltningen av deres finansielle verdier. Vårt mål er å skape god risikojustert avkastning med utgangspunkt i den enkeltes individuelle behov, målsettinger og risikoprofil.

Smitteforebyggende tiltak i forbindelse med COVID-19

Våre verdier og vår identitet

Vårt fundament er uavhengighet. Vi mener uavhengighet og transparens er ufravikelige forutsetninger for å kunne gi våre kunder de beste anbefalingene. Selv om vi alltid skal ligge i front når det gjelder digitale løsninger, er det likevel den personlige relasjonen som styrer vår interaksjon med kundene våre.

Personlig
Personlig

Vi gir alle våre kunder en personlig formuesforvalter. Vi er alltid tilgjengelig – og tar initiativ når det er nødvendig.

Kompetent
Kompetent

Vi skal ligge i forkant, og basere vår rådgivning på kunnskap og erfaring. Hos oss er kompetanse satt i system.

Åpen
Åpen

Vi har en enkel og transparent forretningsmodell. Vi deler vår kunnskap og involverer kundene i våre prosesser.

blog logo

forvaltningsBloggen fokuserer på aktuelle temaer knyttet til forvaltning av finansiell formue og tar sikte på å gi leserne faglig og aktuell informasjon fra ulike kilder slik at man kan ta bedre beslutninger knyttet til egen finansiell formue. forvaltningsBloggen er eiet av Forvaltningshuset AS. Bidragsyterne til bloggen er eksterne journalister samt ansatte i Forvaltningshuset.

Vår rådgivningsprosess

Vi har utviklet en systematisk rådgivningsprosess som er fleksibel nok til å dekke hver kundes individuelle situasjon, målsettinger og behov.

Ønsker du å møte oss for å finne ut mer?

Årsregnskap for 2019 for Sverd Private Equity AS finner du her.

Back To Top