skip to Main Content
Kan Rentene I Norge Bli Lavere?

Kan rentene i Norge bli lavere?

Siden 2011 har rentene i Norge fortløpende satt nye bunnrekorder. I de 200 årene det har vært ført statistikk, har rentene aldri vært så lave. Kun i en kort periode etter 2. verdenskrig og på begynnelsen av 1800-tallet har rentene vært i nærheten av dagens nivå. Denne situasjonen er ikke unik for Norge. I europeiske land har denne utviklingen gått enda lengre. Sverige, Danmark og Tyskland, som er våre viktigste handelspartnere, har negative styringsrenter. Dette er en ny situasjon for mange og avdekket noen absurde konsekvenser før bankene fikk endret låneavtalene sine. Kunder fikk da i en kort periode betalt for å ha lån.

Det lave rentenivået er ikke et sunnhetstegn for økonomien i disse landene, men en frykt fra sentralbankene for at landene skal oppleve deflasjon eller enda verre stagflasjon. Marerittet er å gå inn i en japansk tilstand med vedvarende fallende priser og lav vekst i verdiskapningen.


«Ikke på de 200 årene det har vært ført statistikk har rentene vært så lave.
Kun i en kort periode etter 2. verdenskrig har det vært renter i nærheten av dagens nivå.»

Den største utfordringen Norge nå står overfor er omstilling fra en økonomi som er svært avhengig av oljeindustrien til å utvikle nye eksportnæringer som kan konkurrere på de globale markedene. Med et høyt lønnsnivå må eksportsektoren være svært innovativ og produktiv for å kunne opprettholde vår levestandard. Denne omstillingen kan bli smertefull og ta lang tid, noe som kan holde rentenivået lavt sett i et generasjonsperspektiv.

 

Styringsrenten

Styringsrenten i referansebanen med sannsynlighetsfordeling*

Noen av de viktigste forklaringene på det lave rentenivået i Norge og hvorfor dette kan vedvare:

  • Eldrebølgen er fremdeles på vei
  • Få kapasitetsproblemer i privat sektor i Norge
  • Olje- og gassprisene er svært lave
  • Produktivitetsvekst globalt holder importprisene nede

_______


Kilder og forklaringer
*Tallene er hentet fra Norges Bank.
http://www.norges-bank.no/

Back To Top