skip to Main Content
Ta Kontroll Over Dine Pensjonskapitalbevis

Ta kontroll over dine pensjonskapitalbevis

Et pensjonskapitalbevis er oppsparte pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsforhold der arbeidsgiver tilbyr innskuddspensjon. Har du hatt flere ulike arbeidsgivere er sjansen stor for at du har flere pensjonskapitalbevis plassert hos ulike forvaltere. Kun et fåtall av nordmenn har tatt kontroll over sine oppsparte pensjonsmidler. Bli en av dem du også!

  • Slå sammen dine pensjonskapitalbevis – spar kostnader
  • Enklere og bedre oversikt
  • Frittstående forvalterutvelgelse
  • Det er kostnadsfritt å flytte dine pensjonskapitalbevis til Forvaltningshuset

Når et arbeidsforhold avsluttes vil pensjonssparingen bli omdannet til en pensjonsrettighet. Denne rettigheten kalles et pensjonskapitalbevis (PKB) i tilfeller der arbeidsgiver tilbyr innskuddspensjon. I motsetning til en aktiv innskuddsordning, så må du selv betale kostnader knyttet til administrasjon og forvaltning av ditt PKB. Midlene er dessuten bundet frem til den dagen du pensjonerer deg. Enkle grep kan derfor sørge for en langt hyggeligere hverdag som pensjonist!

Spar kostnader og få bedre oversikt!

Ved å samle dine pensjonskapitalbevis hos Forvaltningshuset unngår du å betale dobbelt opp med administrasjonskostnader. Du får enkelt oversikt over verdiutviklingen gjennom Forvaltningshusets kundenett, og du får kun én utbetaling fra ett samlet sted.

Ta kontroll over dine egne pensjonsmidler

Mens livselskapene har et begrenset investeringsunivers, stort sett begrenset til sine egne fond, har Forvaltningshuset som frittstående aktør et langt større mulighetsområde. Forvaltningshuset søker etter å finne de beste forvalterne innen de ulike aktivaklassene, og sette disse sammen i modellporteføljer med ulik grad av risikoeksponering. Porteføljene forvaltes aktivt, noe som sørger for at dine pensjonsmidler alltid tas vare på av Forvaltningshusets anbefalte forvaltere.

Du bestemmer selv hvordan dine pensjonsmidler skal investeres og forvaltes, noe som betyr at du må ta et aktivt valg for å oppnå riktig risikoeksponering. De fleste PKB som blir opprettet plasseres automatisk i en portefølje med en balansert sammensetning av aksjefond og rentefond. Mange vil derfor gå glipp av mye avkastning ved at pensjonen forvaltes i en portefølje med for lav risikoeksponering. Forvaltningshuset kartlegger din økonomiske situasjon, herunder risikovilje og evne, for å gi deg råd om riktig risikoprofil.

Det koster ingenting å flytte PKB
Å flytte dine PKB og samle dem hos Forvaltningshuset er veldig enkelt, og det koster deg ingen ting. Logg inn på www.norskpensjon.no for å finne ut om du har et eller flere PKB.

Følg linken under, eller ta kontakt med din formuesforvalter i Forvaltningshuset, så vil vi hjelpe deg.

Klikk her for å bli kontaktet av en av våre formuesforvaltere

Back To Top