skip to Main Content
Markedskommentar – Oktober 2016

Markedskommentar – oktober 2016

  • Avventende fra den amerikanske sentralbanken
  • Tysk storbank i trøbbel
  • Oljeprisoppgang etter OPEC-møte
  • Økt fokus på presidentvalget i USA

Etter en rolig sommer våknet markedene til liv i september, med økt fokus på sentralbankene, bekymringer rundt den tyske storbanken Deutsche Bank, samt økt politisk risiko i Europa og USA. Samlet sett førte dette til en blandet utvikling i aksje- og rentemarkedene.

Fed avventer fortsatt, mens Japan endrer strategi

Den amerikanske sentralbanken (Fed) holdt renten uendret ved sitt rentemøte i september. Sentralbanken sier at argumentene for en heving er styrket, men at de ønsker å se ytterligere bevis på at økonomien fortsetter den positive utviklingen. Fed (og markedet) endret samtidig forventningene til hvor raskt rentene vil stige og ser for seg en langsommere oppgang enn tidligere antatt. Døren er fortsatt åpen for en renteheving innen året er omme.

Sentralbanken i Japan (BoJ) kjøper med dagens tempo verdipapirer for vanvittige 80 billioner Yen per år (!). Med den takten kan de ende opp med å eie all japansk statsgjeld innen 5 år, noe som åpenbart ikke er holdbart i lengden. I september annonserte derfor BoJ endringer i den pengepolitiske strategien. De vil forsøke å gå bort i fra et rent kvantitativt mål (fastsatte verdipapirkjøp) til i stedet å styre de lange rentene. En ønsket effekt (utover å få opp vekst og inflasjon

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 0,5 prosent i september. Argumentene for å holde renten uendret var blant annet inflasjonstall som var høyere (3,3 prosent på årsbasis) enn forventet og en generell forbedring i vekstutsiktene for norsk økonomi. Rentebanen ble justert opp marginalt, men sentralbanken presiserte samtidig at det er en overveiende sannsynlighet for rentekutt i løpet av det nærmeste året, delvis for å holde kronen svak (kronen har styrket seg siden nyttår, noe som er lite gunstig for norsk industri).

Kronestyrkelse i september – og Deutsche Bank i trøbbel

Utviklingen i aksje- og kredittmarkedene var noe blandet i september. MSCI World (verdensindeksen) var opp 0,2 prosent målt i lokal valuta, men for norske investorer endte den ned nærmere 3 prosent på grunn av en sterkere krone. Oslo Børs fondsindeks var opp 1,3 prosent og har hittil i år levert 3 prosent. Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 var ned 0,1 prosent i lokal valuta.

Kredittmarkedene var preget av nyhetene rundt den tyske storbanken Deutsche Bank, som i september mottok et krav fra det amerikanske justisdepartementet på 14 mrd. dollar for sin adferd i forkant av finanskrisen (salg av råtne boliglån).  Deutsche har ikke akseptert kravet, men det forventes at partene kommer til et forlik. Usikkerhet vedrørende bankens evne til å betjene kravet, i tillegg til allerede svak kapitaldekning, har trukket ned hele den europeiske bank- og finanssektoren.

Oljeprisen steg med over seks prosent i september og har hittil i år styrket seg med over 33 prosent. Oppgangen i september sees i sammenheng med et OPEC-møte som endte opp med en økt forventning til at partene vil sette et tak på oljeproduksjonen fremover. En endelig avtale antas å gjennomføres i november. Markedet er forsiktig optimistisk ettersom dette har vært forsøkt gjennomført flere ganger de siste årene uten hell.

Snart presidentvalg

Nyhetsbildet preges av det kommende presidentvalget i USA. Man finner et uendelig antall spådommer om utfallet, og hvordan det vil kunne påvirke finansmarkedene. Folkeavstemningen i Storbritannia tidligere i år (Brexit) minner oss imidlertid om hvor vanskelig det er å spå utallet av politiske valgkamper, og ikke minst hvor uforutsigbare markedsbevegelsene kan være i etterkant. Hvem hadde eksempelvis trodd at Brexit skulle sørge for at juli ble årets beste måned så langt? Våre porteføljer er i likhet med tidligere posisjonert for eventuelle uroligheter som vil kunne oppstå. Og vi maner samtidig til å være forsiktig med å spekulere i hvordan finansmarkedene vil reagere på utfallet av en allerede spinnvill presidentvalgkampanje.

Nøkkeltall


ENDRING SEPTEMBER2016
PORTEFØLJE
FH 40– 0,9 %1,6 %
FH 60– 1,1 %0,5 %
FH 80– 1,3 %0,1 %
FH 100– 2,0 %0,0 %
AKSJEINDEKSER
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX1,3 %3,0 %
Globale Aksjer – MSCI World (NOK)– 3,6 %– 4,2 %
Fremvoksende markeder – MSCI EM (NOK)– 2,9 %5,1 %
RENTEINDEKSER
3. mnd. norsk statsindeks0,0 %0,4 %
Global Obligasjonsindeks – Barclays Global Agg (NOK)0,1 %6,7 %
VALUTA OG RÅVARER
Crude Oil spot6,5 %33,1 %
USD/NOK*– 3,5 %– 9,0 %
EUR/NOK*– 2,8 %– 6,2 %

*              Økning betyr svekkelse av NOK
Back To Top