skip to Main Content
Markedskommentar – November 2016

Markedskommentar – november 2016

  • Presidentvalget i USA skapte bevegelser i markedet
  • Sentralbankene skyver på avgjørelsene til desember
  • Kina nærmer seg vekstmålet for 2016
  • Gode tall i Storbritannia etter Brexit

Markedene beveget seg i takt med meningsmålingene

Svingende meningsmålinger fikk renter, aksjer, råvarer og valuta til å røre på seg i oktober. Usikkerheten knyttet til USAs fremtidige president/politikk sendte globale aksjemarkeder svakt ned.Kronestyrkelse i september – og Deutsche Bank i trøbbel

Sentralbankene venter til desember

Stadig gode tall fra arbeidsmarkedet i USA styrker forventingene til en renteheving fra den amerikanske sentralbanken (Fed) i desember. Markedene er i større grad spent på hva den europeiske sentralbanken (ECB) vil foreta seg fremover. Det har versert rykter om at ECB vil skalere ned de månedlige obligasjonskjøpene (de kjøper i dag obligasjoner for 80 milliarder euro per måned) i løpet av 2017, men samtidig forlenge kjøpsperioden. Dette har blant annet påvirket rentene i Europa, og særlig de lange rentene har økt.

Stabil utvikling i Kina

Bekymringene rundt Kinas vekst var en av de utløsende årsakene til korreksjonen i kapitalmarkedene ved inngangen til året. Siden første kvartal har det roet seg, og de siste offisielle tallene viser at veksttakten over det siste året ligger på 6,7 prosent, nær målet Kinas myndigheter har satt for 2016. Tradisjonelle vekstdrivere (industriproduksjon, bygg/anlegg) trakk noe ned, men nedgangen ble oppveiet av en økning i service- og tjenestesektoren, som har levert bedre enn forventet. Tallene, isolert sett, er positive ettersom Kina er i en omstillingsfase der tjenestesektoren forventes å stå for en større del av den økonomiske  eksten. Men (ja det er et, men), som vi tidligere har nevnt ser markedet og ekspertene på disse tallene med en viss skepsis. Likevel, farten på økonomien holder seg tilsynelatende godt og risikoen for en bråstopp i veksten er mindre

Gode tall i Storbritannia etter Brexit

Hittil er det få tegn til at Brexit har gitt noen nevneverdige effekter på den britiske økonomien, selv om pundet har kjørt berg- og dalbane de siste månedene. Arbeidsmarkedet fremstår som sterkt, veksttallene fra industrien er gode, og detaljhandelen er solid (forbruket holdes oppe). Den betydelige svekkelsen av pundet har ført til økt eksport, men nøkkeltall viser også at innenlandsk etterspørsel har økt gjennom 2016.

Globale aksjemarkeder ned, opp i Norge

De globale aksjemarkedene (MSCI World i lokal valuta) falt med 0,7 prosent i oktober. For norske investorer var avkastningen likevel positiv på grunn av svakere norsk krone. Oslo Børs var et av få markeder som leverte positiv avkastning i måneden, delvis på grunn av oljeprisen som i løpet av måneden steg til årets høyeste nivå før den falt noe tilbake. En rekke norske selskaper la frem gode tall i oktober, blant annet var flere banker foran sine inntjeningsestimater, og industrilokomotivene Yara og Norsk Hydro rapporterte resultater som var bedre enn markedets forventninger.

Kredittpåslaget svakt ned, lange renter opp

Lange statsrenter økte i oktober hvilket påvirket prisene på obligasjoner negativt, spesielt obligasjoner med lang løpetid (indeksen Barclays Global Agg falt med 1,1 prosent). Nedgangen ble delvis oppveiet av redusert kredittpåslag for selskapsobligasjoner.

Trang til handling

Investeringer i risikable aktiva har én ting felles, og det er at de er utsatt for svingninger. På kort sikt kan svingningene være kilde til frustrasjon og utløse en «trang til å handling», rett og slett fordi det ofte føles bedre å gjøre noe enn å ikke gjøre noe.

I forkant av presidentvalget i USA og strømmet kapital ut av risikable aktiva og inn i såkalte «trygge havner» som gull og sveitsiske franc, i frykt for betydelige negative bevegelser i aksjemarkedet dersom Trump skulle vinne. Lite visste disse investorene om at det amerikanske aksjemarkedet skulle vise seg å ha sin beste uke siden 2014 … Kanskje er det like greit å sitte i ro?

Nøkkeltall


ENDRING OKTOBER2016
PORTEFØLJE
FH 400,6 %2,1 %
FH 600,4 %0,9 %
FH 800,3  %0,4 %
FH 100– 0,5 %– 0,5 %
AKSJEINDEKSER
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX2,1 %5,2 %
Globale Aksjer – MSCI World (NOK)1,2 %– 3,5 %
Fremvoksende markeder – MSCI EM (NOK)3,5 %8,4 %
RENTEINDEKSER
3. mnd. norsk statsindeks0,0 %0,5 %
Global Obligasjonsindeks – Barclays Global Agg (NOK)-1,1 %5,9 %
VALUTA OG RÅVARER
Crude Oil spot– 3,0 %29,1 %
USD/NOK*2,6 %– 6,7 %
EUR/NOK*0,4 %– 5,8 %

*              Økning betyr svekkelse av NOK
Back To Top