skip to Main Content
Aksjesparekonto: En Revolusjon For Langsiktige Investorer

Aksjesparekonto: En revolusjon for langsiktige investorer

Statsbudsjettet for 2017 bød på en gladnyhet for alle som investerer i aksjer og aksjefond – en konto hvor personlig skatteytere kan kjøpe og selge aksjer og aksjefondsandeler uten å betale løpende gevinstbeskatning. Forvaltningshuset står klare til å tilby aksjesparekonto til våre kunder så snart myndighetene har laget klart forslaget til utforming av løsningen.

  • Gjør det mulig å kjøpe og selge aksjer og aksjefondsandeler uten å utløse løpende gevinstbeskatning.
  • Det vil bli en overgangsperiode i 2017 hvor aksjer og aksjefond som er innelåst på grunn av store gevinster kan selges uten å utløse gevinstskatt.
  • Forvaltningshuset vil tilby dette til alle kunder så snart Finansdepartementet åpner for dette.

Bakgrunn

Stortinget vedtok 17. desember 2016 å etablere en såkalt aksjesparekonto for å stimulere til investering i aksjer og aksjefond. Løsningen gjør det enklere og mer gunstig for privatpersoner å investere i aksjer og aksjefond ved at skatt på gevinst fra salg utsettes til du tar ut pengene fra aksjesparekontoen. Du vil da kunne ha pengene investert i stedet for å betale løpende skatt. Finansdepartementet arbeider nå med å ferdigstille reglene for aksjesparekontoen, og så snart dette blir vedtatt av Regjeringen vil vi kunne tilby denne løsningen for våre kunder. Det forventes at Finansdepartementet er ferdig med dette arbeidet sommeren 2017.

Hva betyr dette for deg?

  • Dersom du investerer i aksjer eller aksjefond og ikke har eller planlegger å etablere et aksjeselskap for slike investeringer, vil det være svært gunstig å foreta slike investeringer fra en aksjesparekonto. Så snart det er mulig anbefaler vi derfor at vi åpner en slik konto for deg og dine fremtidige investeringer i aksjer og aksjefond. På denne måten vil du redusere din skattebelastning knyttet til dine investeringer.
  • Dersom du eier aksjer eller aksjefond som du har gevinster på anbefaler vi at du benytter deg av overgangsordningen i 2017, og flytter disse inn på din aksjesparekonto så snart vi har etablert denne for deg. Da vil du kunne selge disse når du ønsker det, uten å betale skatt (det er viktig at dette skjer i 2017 da dette er en overgangsregel som kun gjelder 2017).
  • Dersom du eier aksjer eller aksjefond andre steder enn hos Forvaltningshuset vil du kunne flytte disse over til aksjesparekontoen din hos Forvaltningshuset når denne etableres denne sommeren.

Prosessen videre

Finansdepartementet forventes å være ferdige med regelverket for aksjesparekontoen sommeren 2017 og Forvaltningshuset vil tilby aksjesparekontoen så snart Finansdepartementet åpner for det. Vi vil kontakte deg som investeringskunde i Forvaltningshuset så snart dette er klart og informere deg om dine muligheter knyttet til aksjesparekontoen.

Dersom du har noen spørsmål rundt dette oppfordres du til å kontakte din formuesforvalter i Forvaltningshuset. Ta også gjerne kontakt med oss på post@forvaltningshuset.no eller Tlf: 02250.

Vi følger Finansdepartementets arbeid gjennom våren, og vil holde deg oppdatert!

Bli kontaktet av en av våre formuesforvaltere for å finne ut mer

Back To Top