skip to Main Content
Markedskommentar – Mai 2017

Markedskommentar – Mai 2017

  • Nok en positiv måned for risikable aktiva
  • Valget i Frankrike preget markedene
  • Blandet fra sentralbankene

Etter en svak start på april var investorer lettet da det 23. april ble klart at EU-vennlige Emmanuel Macron og Le Pen ville gå videre til neste runde i valget. Til tross for at Marine Le Pen og hennes parti Nasjonal Front (populistparti/anti-EU) hadde rekordhøy oppslutning i innledende runde, har det lenge vært klart at franskmenn flest ville støtte Macron i andre runde. Risikoappetitten kom tilbake og aksjemarkedene avsluttet måneden sterkt.

Den samme reaksjonen var tydelig i rentemarkedet, der risikopåslaget på franske statsobligasjoner, som har økt betydelig de siste månedene, falt merkbart etter valgresultatet var klart, og indikerte at en stor del av usikkerheten var borte. Tydelig var også reaksjonen i valutamarkedet; euroen styrket seg med over 3 prosent mot amerikansk dollar i løpet av måneden.

Blandede signaler fra sentralbankene

Amerikanske BNP-tall var noe svakere enn forventet i første kvartal, men utviklingen antas å være midlertidig. Den amerikanske sentralbanken (Fed) forventer en bedring i BNP-tallene for andre kvartal, noe som også underbygges av et positivt momentum i økonomiske indikatorer. Blant annet så vi en betydelig fremgang i amerikanske selskapers investeringer, spesielt innenfor energisektoren. Underliggende vekst i USA er fortsatt robust, og det er overveiende sannsynlighet for at Fed hever renten allerede i juni.

Etter at usikkerheten rundt valget i Frankrike har falt bort, vil investorer i større grad kunne fokusere på fundamentale økonomiske data i eurosonen. Arbeidsledigheten var uendret i mars, men trenden fra foregående måneder er positiv. Den europeiske sentralbanken (ECB) ser bedring i inflasjonsutsiktene, men understreker at det fortsatt er nødvendig med lave renter og pengepolitisk stimulanse i lang tid for holde inflasjonen oppe i et lenger tidsperspektiv.

Momentum i USA og Europa

Til tross for at aksjemarkedene falt i starten av måneden, var avslutningen positiv og de fleste indekser endte måneden med positivt fortegn. De globale aksjemarkedene (MSCI World) endte måneden opp 1,3 prosent målt i lokal valuta og 1,2 prosent i norske kroner. Euroen styrket seg med over 2 prosent mot norske kroner, hvilket isolert sett er positivt for norske investorer med global eksponering.

Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks, hadde en solid måned, og endte opp 2 prosent. Sjømatsektoren steg med over 10 prosent, og hentet dermed igjen noe av fallet fra de foregående månedene. En svakere oljepris la en demper på energirelaterte aksjer, som samlet falt med over 1 prosent i måneden.

Opp og ned i rentemarkedet

Rentemarkedet var også preget av utviklingen i det franske valget. Blant annet steg franske 10-årsrenter med over 20 basispunkter mot tyske 10-årsrenter, for så å falle tilsvarende etter valget. Amerikanske langrenter falt også i måneden.

Godt valgresultat for markedene og Europa

Med Macron og Le Pen videre i første runde av presidentvalget (og seier til Macron når dette skrives) har mye av den politiske usikkerheten i Europa dempet seg. I motsetning til erfaringene vi gjorde med Brexit og Trump, var meningsmålingene denne gangen noe mer presise (Macron fikk 66 prosent av stemmene, meningsmålingene sa 60 prosent). Resultatet i Frankrike er på mange måter positivt for den kortsiktige stabiliteten i Europa og globalt, og på mellomlang sikt er dette et tilbakeslag for anti-EU tilhengerne i Europa.

NØKKELTALL OG INDEKSERAPRIL2017
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX2,0 %2,7 %
Globale Aksjer (NOK)11,2 %7,4 %
Fremvoksende markeder (NOK)21,9 %13,3 %
Globale obligasjoner (NOK)3-0,0 %-0,1 %
Crude Oil spot-3,4 %-8,8 %
USD/NOK4-0,1 %-0,7 %
EUR/NOK42,2 %2,9 %
1MSCI World
2MSCI EM
3Barclays Gl. Agg.
4positivt tall = svekkelse av NOK
Back To Top