skip to Main Content
Skattefradrag Ved Investering I Oppstartselskaper

Skattefradrag ved investering i oppstartselskaper

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått skattefradrag for personer som foretar treårige investeringer i oppstartselskaper. Ordningen skal gjelde fra juli 2017. Investering per selskap kan maksimalt være 1,5 MNOK per år, og hvert år kan en aksjonær maksimalt få skattefradrag for 500.000 NOK. Ordningen er svært gunstig fordi man kan bruke holdingselskap. Man får skattefradrag med 24 % (2017) ved investering, og tapsfradrag med ca. 30 % dersom det mislykkes. Og ved investeringer via holdingselskap får man skattefri oppside.

Det er foreslått en rekke begrensninger for ordningen:

 • Selskapet:
  • kan ikke være eldre enn 6 år på kapitaltilførselstidspunktet,
  • kan ikke drive passiv kapitalplassering,
  • må ha lønnskostnader på 400.000 NOK eller mer i løpet av kapitaltilførselsåret,
  • gjennomsnittlig antall årsverk må være mindre enn 25 i kapitaltilførselsåret,
  • samlede driftsinntekter og balansesum er lavere enn 40 MNOK i kapitaltilførselsåret, og
  • kan ikke ha større innslag av offentlig kontroll enn 24 prosent av kapitalen eller stemmene ved generalforsamlingen.
 • Investor:
  • må være en privatperson (personlig skattyter), men investeringen kan skje gjennom et holdingselskap i ett ledd,
  • eller hans/hennes nærstående kan ikke tidligere ha vært aksjonær i selskapet,
  • eller hans/hennes nærstående kan ikke tidligere ha vært ansatt i selskapet eller bli det i den etterfølgende treårsperioden,
  • minsteinvesteringen må være 30.000 NOK, og maksimalt skattefradrag er 500.000 NOK, og
  • må eie aksjene i minst tre år før realisasjon.

Ordningen er svært gunstig, særlig fordi det åpnes for investeringer gjennom holdingselskap. Det er da mulig å realisere gevinsten etter treårsperioden uten gevinstbeskatning under fritaksmetoden, og skattefradraget gir en tilleggsavkastning. Tapsfradraget oppnås ved likvidasjon av holdingselskapet. Ved tap tar staten mer enn halve regningen.


Flere skattegunstige nyheter for privatpersoner: Les om aksjesparekonto her

Det holdingselskapet det investeres via kan eies av flere, inntil 50 personer (minsteinvestering på 30.000 NOK, og maksimalt 1,5 MNOK), som da deler skattefradraget på maksimalt 500.000 NOK. Det er da mulig å lage feederløsninger hvor man kan tilby skattefradraget som en gratis initiell avkastning, og hvor selskapet som mottar de maksimalt 1,5 MNOK kan investere disse videre, f.eks. i et utviklingsprosjekt eller som aktiv kapitalforvaltning. Det er en forutsetning av sistnevnte selskap ikke driver passiv kapitalplassering og har lønnskostnader på minimum 400.000 NOK i året. Ved å plassere ansatte fra prosjektet eller forvalterselskapet opp i disse feederselskapene (som f.eks. kan yte tjenester), så flytter man lønnskostnadene opp et hakk og sørger for å kvalifisere under ordningen. Det er nok mange muligheter som kan by seg.

Muligheter byr seg fordi ordningen er foreslått veldig generell. Støttepartiene kan tenkes å kreve en ordning rettet mot visse bransjer, men uansett ser den ut til å kunne bli svært attraktiv for de investorene den vil kvalifisere for.

Back To Top