skip to Main Content
Markedskommentar – Juli 2017

Markedskommentar – Juli 2017

  • Sidelengs i aksjemarkedene
  • Oppgang i lange renter etter ECB-uttalelser
  • Volatil oljepris

Etter flere måneder med sterk avkastning i de globale aksjemarkedene endte juni omtrent uendret. Lange renter har vært fallende siden mars, og denne trenden fortsatte frem til de siste dagene i juni, da uttalelser fra den europeiske sentralbanken (ECB) sendte rentene opp. Den amerikanske sentralbanken (Fed) fortsetter på veien mot normalisering, og hevet renten med nye 25 basispunkter.

Renteoppgang etter ECB møte

Med unntak av de siste dagene i juni, har lange renter falt siden mars, i takt med at markedet har moderert sine inflasjonsforventninger. I sin tale 27. juni var ECB-sjef Mario Draghi likevel klar på at den senere tids svake inflasjonstall ansees som midlertidige, og at ECB fortsatt er overbevist om at ECBs tiltak (lave renter + obligasjonskjøp) vil føre til økt inflasjonspress i tiden som kommer. Markedets umiddelbare reaksjon ble reflektert i at rentene steg betydelig de siste dagene i juni, og fortsatte ut i den første uken i juli.

Aksjemarkedene

De globale aksjemarkedene (MSCI AC World) endte måneden opp 0,4 prosent målt i lokal valuta og 0,2 prosent i norske kroner. ECBs uttalelse førte til at Euroen fortsatte å styrke seg mot norske kroner, hvilket isolert sett er positivt for norske investorer med global eksponering.

Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks, hadde en negativ utvikling, og endte ned 1,4 prosent. Oljeprisen falt med over 5 prosent i måneden og tynget børsen i juni, med oljeservice som svakeste sektor.

Følger med på sentralbankene fremover

Til tross for at den politiske usikkerheten fortsatt er tilstede, har markedet i større grad fokusert på sentralbankenes tone i den siste måneden. Draghis tale i slutten av juni har gitt grobunn for diskusjoner for når ECB vil begynne med såkalt «tapering» (nedskalering av månedlige obligasjonskjøp). Det pågående obligasjonskjøpsprogrammet ble startet i 2015 med formål å få fart i økonomien og forhindre prisfall (deflasjon). Inflasjonen i eurosonen har tatt seg opp, men er fortsatt lav og et godt stykke under det langsiktige målet.

Kan den lave volatiliteten fortsette?

Svingningene i de globale aksjemarkedene har vært beskjedne det siste halvåret, til tross for at den politiske usikkerheten tidvis har vært høy. Lave svingninger til tross, avkastningen har vært god for risikable aktiva og verdensindeksen målt i norske kroner ender første halvår opp ca. 8 prosent. Den økonomiske veksten har tatt seg opp i USA og Europa, og nå ser vi tendenser til at selskapenes inntjening også har en positiv trend. Fallende arbeidsledighet og lønnspress kan videre føre til økt inflasjon, som har vært noe svak i de siste månedene.

 

NØKKELTALL OG INDEKSERJUNI2017
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX-1,4 %1,9 %
Globale Aksjer (NOK)10,2 %8,0 %
Fremvoksende markeder (NOK)2-0,1 %14,4 %
Globale obligasjoner (NOK)3-0,2 %1,4 %
Crude Oil spot-5,5 %-13,8 %
USD/NOK4-2,7 %-3,4 %
EUR/NOK41,9 %4,8 %
1MSCI World 2MSCI EM 3Barclays Gl. Agg. 4positivt tall = svekkelse av NOK
Back To Top