skip to Main Content
Aksjesparekonto Kommer 1. September

Aksjesparekonto kommer 1. september

I dag ble det klart at forskriften om aksjesparekonto trer i kraft fra 1. september 2017. Med aksjesparekonto kan personlige skattytere kjøpe og selge børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond uten å betale løpende gevinstbeskatning. Allerede nå kan du starte prosessen med å åpne en aksjesparekonto hos oss.Finansdepartementet har nå fastsatt forskriften

Endelig løsning for aksjesparekonto ble ferdigbehandlet i stortinget i dag. Løsningen vil gi personlige skattytere tilnærmet de samme fordelene som investeringsselskaper får med dagens fritaksmetode. Med aksjesparekonto kan du kjøpe og selge børsnoterte aksjer og aksjefond uten å betale løpende gevinstbeskatning. Det er først når midlene tas ut av kontoen at opptjent gevinst kommer til beskatning. Utbytte er ikke med i den endelige løsningen, og vil fortsatt skattlegges som tidligere.

– Dette gjør det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond. Vi legger dermed til rette for at flere vil kunne benytte seg av denne formen for sparing og investering, sier finansminister Siv Jensen. Les hele nyheten på regjeringens hjemmesider (ekstern lenke).


Les mer: Om aksjesparekonto


Dette er noen av fordelene med aksjesparekonto

  • Kjøp og selg børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler uten å betale løpende gevinstbeskatning
  • Innskutte midler tas ut først uten at det utløser skatt for opptjente midler
  • Gir rett til skjermingsfradrag
  • Gunstige overgangsregler i 2017


Gunstige overgangsregler i 2017

I forbindelse med lansering av aksjesparekonto vil det være en overgangsperiode i inntektsåret 2017* hvor du som allerede eier børsnoterte aksjer og aksjefond får en tidsbegrenset mulighet til å flytte disse inn på en aksjesparekonto uten å realisere eventuell gevinst – og på den måten kan du utsette skatten på allerede opptjent gevinst. Når aksjene og aksjefondene først er inne på kontoen, kan du kjøpe og selge børsnoterte aksjer og aksjefond uten å tenke på skatten før midlene tas helt ut av kontoen.

* Finansdepartementet skrev i høringsnotatet fra 23. mars 2017 at de hadde fått tilbakemeldinger fra enkelte aktører om at overgangsperioden i 2017 er for kort, og de ba om høringsinstansenes syn på behovet for å forlenge overgangsperioden. Forskriften ga ingen indikasjon på at overgangsperioden skal forlenges, men vi legger til grunn at en forlengelse av overgangsperioden fortsatt kan bli aktuelt.

Back To Top