skip to Main Content
Sterk Vekst Og Solid Overskudd

Sterk vekst og solid overskudd

Forvaltningshuset økte omsetningen med 40 prosent, til 79 millioner kroner i 2016. Årsresultatet endte på 8 millioner kroner, som er en kraftig forbedring fra underskuddet på 900 000 kroner i 2015.

– Forvaltningshuset fortsetter fremgangen og 2016 er vårt sterkeste år noensinne. Vi er blant de fremste uavhengige rådgiverne i Norge, og har ambisjoner om å ta en ledende rolle fremover, sier styreleder i Forvaltningshuset Tore Malme.

Forvaltningshuset har siden selskapet ble etablert gitt sine kunder solide investeringsporteføljer basert på langsiktige råd og uavhengig kapitalforvaltning. Totalt forvalter vi over 4 milliarder kroner på vegne av norske privatpersoner, investeringsselskaper og stiftelser.

JO Capital inn på eiersiden i Forvaltningshuset

Investeringsselskapet til Johan Odvar Odfjell, JO Capital AS, skyter nå inn 55 millioner kroner i Forvaltningshuset i en emisjon. Kapitalen skal brukes til fortsatt vekst og teknologisk innovasjon.

– JO Capital representerer lange tradisjoner som industribygger og kapitalforvalter, og besitter betydelig finansiell kapasitet og kompetanse. Vi er stolte over å få dem med på laget og ser frem til at vi sammen skal bygge et enda sterkere forvaltningsmiljø, sier Tore Malme.

Hovedeierne i Forvaltningshuset Tore Malme og Lars Gundersen vil fortsette som majoritetseiere.

– Vi har sterk tro på selskapets kundekonsept, de ansatte og selskapets langsiktige strategi. Vi blir også kunde i Forvaltningshuset og vil la Forvaltningshuset forvalte et betydelig beløp på vegne av JO Capital. Forvaltningshuset er Norges best posisjonerte utfordrer og har nå kapital til å ta en ledende rolle fremover, sier styreleder i JO Capital AS Tore Hopen.

Ansetter nye formuesforvaltere og åpner nye kontorer

Forvaltningshusets har i dag 20 formuesforvaltere fordelt på selskapets kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Selskapet planlegger å fortsetter veksten i ansatte gjennom 2017 ved nyrekruttering av flere formuesforvaltere. I august 2017 åpnes nytt kontor i Drammen, og det planlegges ytterligere åpninger i løpet av høsten.

– I motsetning til bankene søker vi fremover å ansette flere dyktige formuesforvaltere. Våre kunder setter stor pris på individuell formuesforvaltning fra våre kompetente rådgivere, sier Tore Malme.

Back To Top