skip to Main Content
Generasjonsskifte – Haster Det Med å Gjennomføre Det?

Generasjonsskifte – Haster det med å gjennomføre det?

Arveavgiften ble avskaffet i 2014. Å arve formue utløser derfor ikke skatt. Skattereglene ble imidlertid endret i 2014, slik at arvingene viderefører arvelaters skatteverdier. Det innebærer at når arvingen selger det som er arvet, vil gevinsten beregnes ut fra arvelaters kjøpesum. For verdifulle eiendeler som bolig, fritidsbolig og gårdsbruk gjelder det imidlertid unntak, og ofte vil slike salg være skattefrie uansett.

Et spørsmål som gjerne kommer opp er når formue bør overføres til barna. Noen ønsker å hjelpe sine barn i etableringsfasen, andre ønsker å bringe barna inn i virksomheten de eier, og noen ønsker å fordele sin formue mens de ennå er i live. Alle disse situasjonene reiser egne spørsmål, ikke minst knyttet til fordeling mellom barn, hvorvidt barna bør overta familiebedriften og om barna bør eie og forvalte verdier sammen.

Å motta gaver er – på linje med arv – skattefritt. Slik sett spiller det ikke noen rolle når formue overføres til barna. Men det spekuleres ofte i om arveavgiften kommer til å bli gjeninnført, og om man derfor bør gjennomføre generasjonsskifter nå.


Les mer: Om våre kunder


Det var Høyre/Frp-regjeringen som fjernet arveavgiften etter de kom til makten i 2013. Hvis det blir et regjeringsskifte etter høstens valg, er det en mulighet for at arveavgiften kommer tilbake, i en eller annen form over de neste årene. Sannsynligheten for at arveavgiften kommer tilbake, synes imidlertid å være liten. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke programfestet at arveavgiften skal gjeninnføres, men Arbeiderpartiet har uttalt at de vil reversere deler av de siste års skattelettelser. Skatteinntektene må da hentes et eller annet steds fra.

Hvis det er aktuelt med et generasjonsskifte nå, kan det være fornuftig å gjennomføre dette før eventuelle endringer vedtas. Da er man sikret mot eventuell gjeninnføring av arveavgiften. Hvis et generasjonsskifte ikke naturlig er på trappene, synes ikke risikoen for gjeninnføring av arveavgiften å være så stor at et generasjonsskifte bør forseres. Det vil også være ulemper med å gjennomføre et generasjonsskifte som kanskje ikke den eldre – eller den yngre – generasjonen egentlig er klar for.

 

Back To Top