skip to Main Content
Hvilke Investeringer Egner Seg For Investeringsselskap?

Hvilke investeringer egner seg for investeringsselskap?

En del av våre kunder organiserer sin formue i private investeringsselskap, og mange lurer på om de skal gjøre det.

Bakgrunnen for at mange større investorer organiserer sin investeringsvirksomhet i et investeringsselskap er i hovedsak fritaksmetoden, som gjør at man kan realisere gevinster fra investeringer i aksjer, aksjefond og derivater med aksjer som underliggende objekt uten at dette utløser skatt. Det er først når man utbetaler utbytte til eieren at det utløses skatt, og dette innebærer at man selv kan planlegge sin egen skatt fra investeringsvirksomheten.

En ytterligere fordel som investeringsselskapet gir er at denne modellen inkluderer alle aksjeinvesteringer, også i private/unoterte selskaper, og har derfor ikke denne begrensningen som den nye aksjesparekontoen har.


Les mer: Aksjesparekonto


Sturla Skogland

Sturla Skogland

Generelt kan man si at investeringsselskap egner seg for investeringer som omfattes av fritaksmetoden (skattefritak), det vil si i aksjer, aksjefond og derivater med aksjer som underliggende objekt. I alle fall der aksjene er i selskaper hjemmehørende i land innenfor EØS, eller i aksjefond innenfor EØS (for investeringer utenfor EØS gjelder det flere særregler, og bør sjekkes opp i hvert tilfelle).

Et investeringsselskap kan også eie virksomhet, for eksempel omfattende utleie av fast eiendom.

Andre investeringer, som fast eiendom, bankinnskudd med renter, rentefond/rentepapirer eller aksjer/aksjefond som ikke omfattes av fritaksmetoden, bør eies privat. Slik unngås dobbeltbeskatning av inntektene, det vil si beskatning både i investeringsselskapet, og så igjen på eierens hånd ved utbytte fra investeringsselskapet.

Fast eiendom i form av egen bolig og fritidsbolig bør aldri eies via et selskap. De er som regel skattefrie og skaper ofte skattemessige komplikasjoner når de ligger i selskap.

 

Back To Top