skip to Main Content
Markedskommentar – Oktober 2017

Markedskommentar – Oktober 2017

  • Sterke aksjemarkeder
  • Fed reduserer balansen
  • Oljeprisoppgang løfter energisektoren

Solide makroøkonomiske utsikter, positivt sentiment og forventninger til økt inntjeningsvekst for bedrifter løftet aksjemarkedene videre i september. Oppgangen skjedde i alle regioner, men økningen var større i utviklede markeder enn i fremvoksende markeder. Oslo Børs nøt godt av oljeprisoppgangen og endte måneden opp 5,5 prosent (og har dermed tosifret avkastning hittil i år). Inflasjonstallene, både for eurosonen og USA, er fortsatt lave. Dette er likevel noe sentralbankene ser på som forbigående og det ventes at prisveksten tiltar på nyåret. Dollaren, som har svekket seg markert gjennom sommermånedene, snudde og styrket seg mot de fleste valutaer.

Reduksjon i balansen, som bestilt

Den amerikanske sentralbanken (Fed) annonserte som forventet sin plan for en gradvis reduksjon av balansen som ble bygget opp gjennom de kvantitative lettelsene i etterkant av finanskrisen. Med oppstart i oktober skal balansen reduseres med 10 milliarder dollar per måned, med kvartalsvis opptrapping til 50 milliarder dollar per måned. Hvilket nivå Fed vi stoppe på er usikkert, men det enes om at balansen vil være større enn ved oppstarten av de kvantitative lettelsene. Tatt i betraktning at balansen er på 4.500 milliarder dollar er beløpene relativt små.

Nedtrappingen betyr at Fed trekker likviditet ut av markedet. Hvor stor effekt dette vil ha på rentenivået over tid er svært vanskelig å fastsette, men sentralbanksjef Yellen beskrev prosessen som å være like begivenhetsrik som «å se maling tørke». Fed er med andre ord opptatt av at dette skal skje så gradvis at markedet ikke legger noe særlig merke til det.

Sterk opptur i aksjemarkedene

De globale aksjemarkedene (MSCI AC World) endte måneden opp 2,1 prosent målt i lokal valuta. I norske kroner endte indeksen opp 4,6 prosent. Energi og finans gjorde det best på sektornivå. Enkelte deler av markedet begynner å bli høyt priset, men det er verdt å nevne i den sammenhengen at verdensøkonomien ikke har vært bedre stilt siden 2010. Dette, sammen med et vedvarende lavt rentenivå gjør at aksjer fortsatt fremstår som attraktive.

Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks, hadde en meget sterk måned og endte opp 5,5 prosent. Høyere oljepris, drevet av blant annet økt etterspørsel og produksjonsproblemer i USA, løftet olje- og energisektoren, som stod for nær halvparten av indeksens oppgang i september. Tungtveiende selskaper, som Yara, Telenor og DNB bidro positivt.

Bred renteoppgang

Rentene har steget både internasjonalt og i Norge gjennom måneden. I tillegg til å presentere en plan for å redusere balansen, indikerte Fed en noe mer aggressiv renteprognose enn det markedet tidligere hadde priset inn. Fraværende inflasjonspress har åpnet for at markedet har forventet en pause i rentehevingene, men Feds prognose indikerer nå renteheving i desember, og deretter tre ganger i 2018. Trumps skattereformforslag har igjen kommet på banen, noe som også kan ha bidratt til å løfte rentene.

Flere sentralbanker har fulgt den amerikanske sentralbanken på veien mot normalisering av rentenivået. The Bank of Canada hevet renten for andre gang i år, og the Bank of England (BoE) hintet om renteheving i løpet av kommende måneder. Det forventes også at den Europeiske Sentralbanken (ECB) vil annonsere en reduksjon i de månedlige obligasjonskjøpene før jul. Vekstanslagene for Eurosonen har blitt oppjustert og er på de høyeste nivåene siden 2007.

NØKKELTALL OG INDEKSERSEPTEMBER2017
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX5,5 %12,7 %
Globale Aksjer (NOK)14,7 %7,8 %
Fremvoksende markeder (NOK)21,9 %18,5 %
Globale obligasjoner (NOK)3-0,5 %3,3 %
Crude Oil spot7,5 %-0,2 %
USD/NOK42,6 %-7,9 %
EUR/NOK41,7 %3,5 %
1MSCI World 2MSCI EM 3Barclays Gl. Agg. 4positivt tall = svekkelse av NOK
Back To Top