skip to Main Content
Hvorfor Velge En Uavhengig Rådgiver?

Hvorfor velge en uavhengig rådgiver?

En uavhengig rådgiver er ikke tilknyttet en enkelt bank eller fondsforvalter. Da kan de velge det som passer klientene best.

Forvaltningshuset er en slik uavhengig rådgiver. Selskapet er eiet av de ansatte og Odfjell-familien, og står fritt til å tilby spareprodukter fra alle forvaltere i markedet. Dette sikrer at klientene får nøytrale råd.

Les mer: Forvalter får Bergen-milliardær med på laget

Michael V. Sivertsen

Michael V. Sivertsen

Administrerende direktør i Forvaltningshuset, Michael V. Sivertsen, forteller at de baserer rådene sine på teori, kunnskap og erfaring, der klientenes behov og ønsker står i sentrum.

– Det første vi gjør sammen med klienten er å kartlegge behov og mål for forvaltningen. Vi har en metodikk som bl.a. avdekker forventninger om avkastning, holdning til risiko, likviditetsbehov og hvordan verdiene er organisert. Når denne jobben er gjort, dokumenteres alt i en Formuesplan. Dette blir arbeidsdokumentet mellom formuesforvalter og klienten. I denne planen står det beskrevet hvordan formuen skal forvaltes. Den tar også høyde for hendelser i markedet, slik at forvaltningen tilpasses risiko og prising i markedet.

 

Det er ikke alle som bruker en uavhengig rådgiver for å følge opp sin forvaltning. Mange av de som velger et slikt samarbeid, har ofte ikke tid eller interesse av å følge opp forvaltningen selv. Klientene som tar kontakt ønsker ofte en solid, langsiktig og nøytral samarbeidspartner, hvor målet er høyest mulig avkastning innenfor den risiko man som investor er villig til å ta.

– Vi ser at klientene våre tror på en systematisk tilnærming til forvaltning. Det betyr at vi jobber etter en plan som legges i starten av samarbeidet. Vår modell er en hybrid mellom teknologi og personlig rådgivning. Forvaltningshuset har investert mye i system for kontohold og rapportering, slik at kundene har full oversikt til enhver tid. Min erfaring er at klientene samtidig setter pris på den personlige kontakten og oppfølgingen de får fra våre erfarne formuesforvaltere.

Har man en betydelig finansielle formue, søker god langsiktig avkastning, forventer riktig skattemessig organisering av verdiene, tror på en systematisk tilnærming til forvaltningen, og verdsetter personlig kontakt – da bør man vurdere en uavhengig rådgiver som Forvaltningshuset, sier Sivertsen.

De ulike finansmiljøene har ulik tilnærming til kundekontakt. Store internasjonale finanskonsern er ofte opptatt av å sentralisere kompetansen og ressursene. Virksomheter som fokuserer på personlig rådgivning bør imidlertid unngå sentralisering, ifølge Sivertsen. Forvaltningshuset er lokalt tilstede i 6 regioner i Norge, for å sikre nær og personlig rådgivning til selskapets klienter. Selskapet er likevel opptatt av å fremstå med samme identitet på alle kontor.

 

– Som klient skal du møte det samme selskapet og den samme modellen uansett om du treffer en formuesforvalter på våre kontorer i Trondheim, Bergen, Stavanger, Tønsberg, Drammen eller Oslo. Vi behandler alle klienter individuelt, men jobber etter samme arbeidsmetodikk på alle våre kontor.

Fyll inn skjemaet under hvis du ønsker å vite mer:

Navn

Epost

Mobilnummer

Back To Top