skip to Main Content
Markedskommentar – November 2017

Markedskommentar – November 2017

  • Makrotall og inntjeningsvekst løfter aksjemarkedene
  • Nedtrapping av obligasjonskjøp fra ECB
  • Oljeprisen på høyere nivåer

Aksjemarkedene fortsatte høstens positive utvikling og steg videre i oktober. Makrotall og selskapsinntjening viser en sterk og synkronisert global vekst. I USA har solide tredjekvartalstall og optimisme rundt en ny skattereform løftet de store indeksene til nye toppnoteringer. Statsminister Shinzo Abe seg et to tredels flertall og vant dermed parlamentsvalget i Japan. Markedsreaksjonene var positive, den brede Topix-indeksen var opp 5,5 prosent i måneden. I eurosonen falt rentene etter at Den europeiske sentralbanken (ECB) annonserte en revidert plan for obligasjonskjøpene.

ECB kutter og forlenger, Powell ny sjef i USA

Den europeiske sentralbanken startet med kvantitative lettelser (APP – Asset Purchase Program) i 2015 for å stimulere økonomisk vekst og få opp inflasjonen i eurosonen. Tre år senere har euroområdet gjort betydelige fremskritt; arbeidsledigheten er fallende, vekstraten er høy, og økonomiske indikatorer peker oppover. Til tross for at økonomien er i bedring, er inflasjonen fortsatt et stykke under ECBs mål på ca. 2 prosent. Fraværet av inflasjon er motivasjonen for å fortsette med dagens «løse» pengepolitikk. I oktober annonserte derfor ECB en revidert plan for obligasjonskjøpene. De månedlige kjøpene skal halveres fra 60 milliarder euro til 30 milliarder, men perioden for kjøp er forlenget til å vare frem til september 2018, med (betydelig) mulighet for en forlengelse. Signalene fra sentralbanken er rimelig klare; markedene kan forvente seg en lang periode med lave renter i eurosonen, og sentralbanken vil være ytterst forsiktig med å heve rentenivået for tidlig. Erfaringen fra 2011, da de økte rentenivået for så å måtte snu igjen, skal ikke gjenta seg.

I USA nominerte President Trump Jerome Powell til å lede den amerikanske sentralbanken (Fed) etter at Janet Yellens fireårsperiode utløper i februar 2018. Powell sitter allerede i Fed og det forventes at han vil styre etter politikk som Yellen.

Opptur i aksjemarkedene etter gode tall

De globale aksjemarkedene (MSCI AC World) endte måneden opp 2,7 prosent målt i lokal valuta. I norske kroner endte indeksen opp 4,8 prosent. Selskapenes rapportering for tredje kvartal har vært god både i USA og Europa, og foran forventningene. En tendens som har vært fremtredende er at selskaper som har levert foran markedets forventning har hatt store positive kursutslag, og selskaper som leverer under forventning blir straffet med store kursfall. Teknologiaksjer har gjort det best på sektornivå, der spesielt de store softwareselskapene leverte gode tall.

Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks, endte opp 3,1 prosent. Råvaresektoren var den sterkeste sektoren, løftet opp av høyere oljepris som ved månedsskiftet lå litt over USD 60/fat. Til tross for en relativt kraftig økning i oljeprisen svekket den norske kronen seg i oktober. Det spekuleres i om svakere KPI-tall og fallende boligpriser har trigget et negativt press på kronen, som videre ble forsterket av økt etterspørsel etter dollar.

Renter opp i USA og ned i Europa

Forventninger til renteheving i desember og en revidert skattereform førte til at rentene i USA beveget seg litt opp mot slutten av måneden. I Europa responderte markedet på ECBs annonsering med svakt lavere renter, der den tyske 10-årsrenten var ned med 10 basispunkter.

NØKKELTALL OG INDEKSEROKTOBER2017
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX3,1 %16,1 %
Globale Aksjer (NOK)14,8 %12,9 %
Fremvoksende markeder (NOK)26,4 %25,7 %
Globale obligasjoner (NOK)30,1 %3,4 %
Crude Oil spot16,0 %7,6 %
USD/NOK45,3 %-5,4 %
EUR/NOK42,8 %4,6 %
1MSCI World 2MSCI EM 3Barclays Gl. Agg. 4positivt tall = svekkelse av NOK

 

Back To Top