skip to Main Content
Sterk Vekst For Forvaltningshuset

Sterk vekst for Forvaltningshuset

Har flyttet inn i nye kontorer i Telegrafen

Rådgivningselskapet Forvaltningshuset økte omsetningen med 40 prosent i 1. halvår 2017

– Forvaltningshuset fortsetter fremgangen og 1. halvår 2017 er vårt sterkeste halvår noensinne. Vi er blant de fremste uavhengige finansielle rådgiverne i Norge, og har ambisjoner om å ta en ledende rolle fremover i hele landet, sier administrerende direktør i Forvaltningshuset, Michael V. Sivertsen.

Forvaltningshuset har 60 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg. I 2017 har selskapet økt bemanningen ved alle kontorene og dette vil fortsette i årene som kommer ved nyrekruttering av formuesforvaltere samt ved å etablere flere nye kontorer.

 

Forvaltningshuset har siden det ble etablert gitt sine kunder solide investeringsporteføljer basert på langsiktige råd og uavhengig kapitalforvaltning. Vi opplever at våre kunder setter stor pris på individuell formuesforvaltning fra våre kompetente rådgivere. Totalt forvalter selskapet nå 5 milliarder kroner på vegne av norske privatpersoner, investeringsselskaper og stiftelser.

JO Capital inn på eiersiden i Forvaltningshuset

Investeringsselskapet til Johan Odvar Odfjell i Bergen, JO Capital AS, investerte i sommer 55 millioner kroner i Forvaltningshuset i en rettet emisjon. Kapitalen skal brukes til fortsatt vekst og teknologisk innovasjon. Hovedeierne i Forvaltningshuset Tore Malme og Lars Gundersen vil fortsette som majoritetseiere.

Les mer: Forvalter får Bergen-milliardær med på laget

– Vi har sterk tro på selskapets kundekonsept, de ansatte og selskapets langsiktige strategi. Vi blir også kunde i Forvaltningshuset og vil la Forvaltningshuset forvalte et betydelig beløp på vegne av JO Capital. Forvaltningshuset er Norges best posisjonerte utfordrer og har nå kapital til å ta en ledende rolle fremover, sier styreleder i JO Capital AS, Tore Hopen.

Flytter til nye lokaler i Telegrafen

Forvaltningshusets har i dag 14 ansatte ved kontoret i Bergen og ansetter nå nye formuesforvaltere for å betjene veksten av nye kunder i Bergen. Selskapet trenger større plass og har i sommer flyttet inn i fine nyoppussede lokaler i 2. etasje i Telegrafen.

Forvaltningshuset har økt bemanningen gjennom 2017 på alle kontorene og planlegger å fortsette med dette i 2018 og årene som kommer ved nyrekruttering av formuesforvaltere til bestående kontorer samt nyetablering av flere kontorer.

– I motsetning til bankene søker vi fremover å ansette flere dyktige formuesforvaltere. Våre kunder setter stor pris på individuell formuesforvaltning fra våre kompetente rådgivere, sier daglige leder i Bergen, Richard Haugland.

Back To Top