skip to Main Content
Nå Kan Du Spare Til Pensjon Og Samtidig Få Skattefordeler

Nå kan du spare til pensjon og samtidig få skattefordeler

Forvaltningshuset lanserer IPS-løsning

1. november ble den nye IPS-ordningen (Individuell pensjonssparing) lansert, som er en skattefavorisert ordning for sparing til pensjon. Forvaltningshusets kunder kan nå opprette IPS-avtaler gjennom oss. Ta kontakt med din formuesforvalter for mer informasjon.

NB: Du må foreta innskudd i kalenderåret 2017 for å få skattefordel på neste års skattemelding.


Les mer: Faktaark IPS


Noen fordeler med IPS:

  • Spar inntil kr 40 000 årlig
  • Sparebeløpet gir et skattefradrag tilsvarende skattesatsen på alminnelig inntekt (24 % for 2017)
  • Uttak fra ordningen beskattes som alminnelig inntekt, med den til enhver tid gjeldende skattesatsen
  • Ingen skatt på avkastningen i spareperioden
  • Innestående beløp er unntatt formuesbeskatning

Merk:

  • Ordningen gir rett til alderspensjon
  • Man kan spare i ordningen fra fylte 18 år og frem til fylte 75 år
  • Midlene knyttet til IPS er bundet frem til fylte 62 år
  • Utbetalingstiden må være minimum 10 år
  • Midlene må utbetales minimum til fylte 80 år

Fyll ut skjemaet så kontakter din formuesforvalter deg:

Navn

Epost

Mobilnummer

Beskjed

Back To Top