skip to Main Content
Forlenget Overgangsperiode

Forlenget overgangsperiode

Ved introduksjonen av Aksjesparekonto (ASK) ble det innført en overgangsregel som skulle lette overgangen til den nye ordningen. Stortinget har nå vedtatt at overgangsregelen blir utvidet til å gjelde ut året 2018.

Ved introduksjonen av Aksjesparekonto (ASK) ble det samtidig innført en overgangsperiode. I overgangsperioden vil du som eier børsnoterte aksjer og aksjefond få en tidsbegrenset mulighet til å flytte disse inn på en aksjesparekonto uten å realisere eventuell gevinst.

Overgangsperioden skulle først gjelde ut året 2017, men flere mente at det ville være en for kort tidsperiode. Regjeringen foreslo derfor i statsbudsjettet for 2018 at overgangsperioden skulle forlenges, og stortinget har nå vedtatt å utvide overgangsperioden til å gjelde ut året 2018.

Det kom også en presisering om at egenkapitalbevis vil inngå i den nye overgangsregelen.


Les mer: Dette er aksjesparekonto


Hva betyr dette for deg?

Dersom du ikke allerede har overført dine aksjer, aksjefond eller egenkapitalbevis til en aksjesparekonto, så har du nå fått utsatt fristen med et år for å gjøre dette uten at det medfører skattemessige realisasjoner. Så lenge du flytter dine investeringer over på en aksjesparekonto i løpet av 2018, under forutsetning at du har opparbeidet deg en urealisert gevinst, så utsetter du beskatningen av denne gevinsten. Gevinsten kommer ikke til beskatning før pengene tas ut av aksjesparekontoen.

Dersom du eier investeringer som har et urealisert tap, så kan du velge å overføre disse til en aksjesparekonto og samtidig realisere tapet. Du får nemlig valget om du vil overføre med skattemessig kontinuitet eller skattemessig diskontinuitet. Førstnevnte innebærer ikke en realisering av skattemessig gevinst/tap, du tar med deg skatteposisjonen inn i aksjesparekontoen. Sistnevnte innebærer imidlertid en skattemessig realisasjon av gevinst/tap, med oppgjør av skatteregningen i påfølgende skattefastsettingsår.

Er dette noe for deg?

Vi kan kontakte deg for en uforpliktende prat

Back To Top