skip to Main Content
Markedskommentar – April 2018

Markedskommentar – April 2018

  • svakere aksjemarkeder i mars
  • handelskonflikt skaper uro
  • fortsatt positivt makrobilde

Økt volatilitet og usikkerhet førte til negativ utvikling i de globale aksjemarkedene i mars. Inflasjonsfrykten som preget markedet i februar ble raskt overskygget av bekymringer for en handelskrig mellom USA og sentrale handelspartnere. En lekkasje av brukerdata fra Facebook og Twitter-uttalelser fra Trump direkte rettet mot Amazon (online handelsgigant) skapte turbulens i amerikansk teknologisektor. Den brede globale verdensindeksen (MSCI ACWI) endte måneden ned 2,1 prosent målt i lokal valuta, og i norske kroner ned ca. 2,5%.

Globale aksjeindekser

Globale aksjeindekser

Frykt for handelskrig

USAs president Donald Trump tok første steg mot det mange investorer frykter kan eskalere til en handelskrig da han foreslo økt importtariff på stål og aluminium i starten av mars. Kort tid etter annonserte han en særegen importtariff på kinesiske varer verdt 50 mrd. dollar, hvilket ledet til gjengjeldelse fra kineserne som la frem et forslag på 25 prosent importtoll på en rekke amerikanske varer, deriblant fly, biler og soyabønner. Til tross for krass retorikk i starten av måneden har debatten myknet opp noe i ettertid. De signaliserte importtariffene trer først i kraft om snaue 2 måneder, rikelig med tid for forhandlinger hvilket begge landene har vist interesse for de siste ukene. Den pågående handelsdebatten kan du lese mer om her.

Teknologiaksjer i fokus, globale markeder ned

Etter å ha hentet seg inn igjen etter korreksjonen tidlig i februar, har de globale aksjemarkedene falt noe tilbake. Amerikanske aksjer falt med 2,5 prosent i februar (S&P 500 målt i dollar), tynget av amerikanske teknologiaksjer som møtte motgang blant annet på grunn av Facebooks Cambridge Analytica-skandale, og potensielle følger dette kan ha på regulering av IT sektoren i USA. I en rekke Twitter-angrep har Donald Trump anklaget handelsgiganten Amazon for å lure seg unna skatt og true amerikanske arbeidsplasser (det amerikanske postvesenet), hvilket har ført til at Amazon-aksjen har falt betydelig på børsen.

Fremvoksende markeder presterte bedre enn utviklede markeder også i mars. Børsene holdt seg relativt godt til tross for bekymringer for hva en potensiell handelskrig vil kunne medføre for fremvoksende økonomier, som indirekte vil kunne påvirkes av signaliserte tolløkninger. Indeksen (MSCI EM) var ned 2,3 prosent målt i norske kroner.

Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks, falt med 2,1 prosent i mars. Relativt sett har norske aksjer klart seg noe bedre enn globale aksjer hittil i år, delvis støttet opp av stigende og høy oljepris.

Tech trøbbel

Tech trøbbel

Lange renter flatet ut

Avkastingen for obligasjoner var blandet gjennom måneden. Markedsuro har trukket de lange rentene ned internasjonalt og i Norge. Korte renter har steget marginalt i takt med at den amerikanske sentralbanken (Fed) hevet styringsrenten fra 1,5 prosent til 1,75 prosent, og signaliserte ytterligere to rentehevinger i 2018. Statsobligasjoner gav positiv avkastning i mars, og selskapsobligasjoner gav samlet sett positiv avkastning, til tross for at risikopåslaget økte noe. Den brede obligasjonsindeksen Bloomberg Barclays Global Aggregate steg med litt over en halv prosent i måneden, men er fortsatt ned en halv prosent hittil i år etter at rentene steg kraftig i januar.

Stemningsskifte

Etter en lang periode med vedvarende lav volatilitet, har de to siste månedene ledet oss tilbake til noe som ligner mer på hva man normalt kan forvente av svingninger for risikable aktiva. 2017 var et bemerkelsesverdig år der aksjer ga meget høy avkastning, samtidig som den opplevde risikoen (svingningene) var fraværende. Til tross for at det også i 2017 fantes en rekke risikomomenter, så valgte markedet i stor grad å ignorere disse. Slutten av januar i år markerte et stemningsskifte – vi har fått mer volatilitet, men kanskje også har flere risikomomenter kommet frem i lyset, blant annet handelskonflikt og inflasjon.

Risikomomenter til tross, makrobildet er positivt og det er gode utsikter til at trenden med solid global vekst fortsetter. Økonomiske nøkkeltall og indikatorer er gode, selv om de har kommet noe ned fra de høye nivåene vi så ved inngangen til året.

Nøkkeltall og indekser

Nøkkeltall og indekser


Tall og data hentet fra Thomson Reuters Datastream.

Back To Top