skip to Main Content
Markedskommentar – Mai 2018

Markedskommentar – Mai 2018

  • Positive aksjemarkeder i april
  • Avtakende frykt for handelskrig
  • Høyere oljepris løfter energisektoren

Globale aksjemarkeder utviklet seg positivt i april. Bekymringene rundt tiltakende inflasjon og handelskrig avtok utover i måneden, og markedsaktører har flyttet fokuset mot gode kvartalstall fra selskaper samt økonomiske indikatorer som har holdt seg stabile. Stigende oljepris har preget energisektoren globalt, og hjemme i Norge. Etter en ruglete start på året er den brede globale verdensindeksen (MSCI ACWI) omtrent i null målt i lokal valuta. Målt i norske kroner er den ned 1,9 prosent. Oslo Børs, målt ved fondsindeksen, er opp 4,7 prosent hittil i år, og steg med over 7 prosent bare i april. Amerikanske statsrenter med 10 års løpetid steg videre og krysset i midten av april 3 prosent, høyeste nivå siden 2014.

Avtakende frykt for handelskrig

Frykten for handelskrig mellom USA og sentrale handelspartnere preget mars og starten på april. Skarp retorikk fra USA og Kina i starten av april ble erstattet av en mildere tone fra begge parter utover i måneden. Kinas president Xi Jinping gjentok blant annet lovnader om økt åpenhet i finanssektoren og redusert importtoll på biler samt muligheter for utenlandsk eierskap i kinesisk bilindustri. Dette understøtter inntrykket om at Kina ønsker å løse den pågående konflikten med forhandlinger.

Amerikansk 10 årig statsobligasjonsrente passerte 3 prosent i slutten av april. Investorer (markedet) har fått økt tro på at den amerikanske sentralbanken (Fed) vil fortsette å heve renten i takten de tidligere har indikert. I referatet fra rentemøtet i mars (sluppet i april) var det få overraskelser. Flesteparten av Feds medlemmer virker komfortable med å øke renten gradvis i 2018 (hittil har den gradvise utviklingen vært renteheving annenhvert møte, med unntak av september 2017 da Fed annonserte nedskalering av balansen). Et punkt, som kanskje markedet har notert seg, er at Fed forventer at finanspolitikken kan bli betydelig mer stimulerende på økonomien enn først antatt, både i 2018, men også i kommende år.

Opptur i aksjemarkedene

Etter to svake måneder snudde det globale aksjemarkedet (målt ved verdensindeksen) tilbake i positivt terreng. MSCI ACWI steg med 1,9 prosent i lokal valuta i april og er opp 0,1 prosent hittil i år. Europa og Japan var beste markeder. Justert for valuta er verdensindeksen ned 1,9 prosent i norske kroner.

Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks, hadde meget sterk utvikling i april, delvis på grunn av gode selskapsresultater for første kvartal, og delvis på grunn av en sterkere oljepris. Energiindeksen Oslo Energy Index, som inneholder selskaper som opererer innenfor energisektoren, er opp over 16 prosent hittil i år. Flyselskapet Norwegian ble en av børsvinnerne i april etter det ble kjent at IAG (eieren av British Airways) vurderer bud på selskapet. Aksjen var ved utgangen av april opp over 70 prosent siden nyttår.

Blandet i rentemarkedet

Utviklingen i rentemarkedet var blandet gjennom måneden, og varierte på tvers av regioner. Amerikanske 10 årsrenter steg med 0,2 prosent og avsluttet april på 2,95 prosent. Renteoppgangen i Europa var mer dempet, tyske statsrenter med tilsvarende løpetid steg til sammenligning med beskjedne 0,05 prosent.

Det stigende rentenivået påvirker obligasjoner med lang løpetid negativt. Den brede obligasjonsindeksen Bloomberg Barclays Global Aggregate, som har en vektet løpetid på ca. 7 år, falt med nesten en halv prosent i måneden, og er ned 0,9 prosent hittil i år. Utviklingen i det globale høyrenteobligasjonsmarkedet er også svakt negativ hittil i år.

Økt volatilitet, eller egentlig bare tilbake til normalen?

Økningen i volatilitet den siste tiden kan føles skremmende, men variasjonene vi har sett i det siste er nærmere normalen enn det eksempelvis 2017 var. Tabellen under viser at langsiktige investorer har opplevd større fall i løpet av de siste 8 årene. Det føles også kanskje litt ekstra «spennende» i 2018 bare fordi 2017 var et så spesielt år. Globale aksjer hadde i 2017 en annualisert ukentlig volatilitet på bare 6 prosent. Til sammenligning har globale statsobligasjoner hatt en gjennomsnittlig volatilitet på 6 prosent siden 1990 (!).

2018-fallet: Vi så verre i 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 og 2016

NØKKELTALL OG INDEKSERAPRIL2018
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX7,2 %4,7 %
Globale Aksjer (NOK)13,1 %-1,9 %
Fremvoksende markeder (NOK)21,6 %-1,0 %
Globale obligasjoner (NOK)3-0,5 %-0,9 %
Crude Oil spot7,6 %12,0 %
USD/NOK42,0 %-2,1 %
EUR/NOK40,2 %-1,5 %
1MSCI World 2MSCI EM 3Barclays Gl. Agg. 4positivt tall = svekkelse av NOK

Tall og data hentet fra Thomson Reuters Datastream.

Back To Top