2 av 10 formuende nordmenn bruker allerede en uavhengig finansiell rådgiver

Forvaltningshuset - Din uavhengige rådgiver

(fra venstre) Daglig leder avd. Drammen Magnus Smedaas Hoff-Johnson og  formuesforvalter i Drammen Jan-Richard Lislerud, her sammen med administrerende direktør Michael V. Sivertsen.

Norstat gjennomførte i 1. kvartal i år en undersøkelse for å kartlegge i hvor stor grad nordmenn med finansielle verdier over 1 MNOK bruker en finansiell rådgiver. Resultatene viser at blant formuende nordmenn er det i gjennomsnitt 2 av 10 som bruker en uavhengig finansiell rådgiver. Videre er det tydelig at det er de meste formuende som er mest opptatt av å bruke nettopp en uavhengig rådgiver.

Denne trenden fra utlandet med uavhengige rådgivere som viktige partnere for formuende ser dermed ut til å ha slått god rot også i Norge.

Les også: 

På tide med en rolleavklaring i finansbransjen

Om Forvaltningshuset

Forvaltningshuset - Din uavhengige rådgiver

Styremedlem Tore Hopen og arbeidende styreleder Tore Malme.

Forvaltningshuset er en uavhengig investeringsrådgiver, og en sterkt voksende utfordrer i det norske markedet for finansiell rådgivning. Vi opplever for tiden stor suksess med vårt rådgivningskonsept, hvor vi bistår norske formuende og stiftelser med forvaltningen av deres finansielle verdier. Våre ansatte er først og fremst kompetente rådgivere som har tatt et aktivt valg om å velge en karriere innen rådgivning, ikke salg. Flere av våre rådgivere har tidligere erfaring fra ulike banker.

Forvaltningshuset tilbyr uavhengig og langsiktig finansiell rådgiving for formuende privatpersoner, investeringsselskaper og stiftelser. Forvaltningshuset har 70 ansatte fordelt på 6 kontorer i Norge, og ekspanderer med nye kontorer i hele Norge.

Ønsker du å vite mer?