skip to Main Content
Vil Du Ha Finansielle Råd Fra En Selger Eller En Rådgiver?

Vil du ha finansielle råd fra en selger eller en rådgiver?

På tide med en rolleavklaring i finansbransjen.

Skillet mellom en selger og en rådgiver har lenge vært tydelig i store deler av næringslivet, men i finansbransjen har det vært uklart. Alle er tjent med en tydelig rolleavklaring, spesielt kundene.

Fra ulike hold har det blitt foreslått at det skal settes strengere krav til hvem som skal få kalle seg rådgivere. Det foreslås at ansatte i banker, forsikringsselskap og fondsforvaltningsselskap ikke lenger kan kalle seg rådgiver.

Det mener Michael V. Sivertsen, administrerende direktør i Forvaltningshuset, er på høy tid.

– Vi mener det ikke gir et riktig bilde når selgere i banker kan kalle seg rådgivere. Det er bortfallet av interessekonflikter som bør settes som krav for om man kan kalle seg rådgiver eller ikke, sier Sivertsen.

– Rådgivning innebærer å finne den beste løsningen for kunden fra kundens perspektiv, uten at andre interesser skal komme i veien for det. Da er det vanskelig å akseptere at ansatte som jobber i miljøer som selger egne produkter kan kalle seg rådgiver, fortsetter Sivertsen.

Allerede fra 1. januar 2018 ble lovverket endret slik at det nå kun er reelt sett uavhengige rådgivere som kan kalle seg nettopp det. Uavhengige rådgivere har ikke slike interessekonflikter.

Ønsker du mer informasjon om uavhengig rådgivning?

Bli kontaktet av Forvaltningshuset

Utfordrer bankene

Forvaltningshuset har bygget hele sin virksomhet rundt uavhengig rådgivning. Sivertsen forteller at uavhengighet og en helt transparent tilnærming er forutsetninger som må ligge til grunn for å kunne gi kundene de beste anbefalingene.

– Det skal ikke være slik at man som kunde skal være usikker på intensjonen bak rådene man får, og hvem de egentlig gagner, sier Sivertsen.

– Vi har en enkel prismodell som er transparent og der det er investeringens størrelse som avgjør honorarnivået, ikke hvilke produkter som inngår i en kundes anbefalte portefølje, sier Sivertsen.

Norstat gjennomførte i 1. kvartal i år en undersøkelse for å kartlegge i hvor stor grad nordmenn med finansielle verdier over 1 MNOK bruker en finansiell rådgiver. Resultatene viser omtrent 2 av 5 nordmenn bruker en finansiell rådgiver, og av disse bruker halvparten en uavhengig rådgiver. Denne trenden fra utlandet med uavhengige rådgivere ser dermed ut til å ha slått god rot også i Norge.

Hva betyr uavhengighet for deg som kunde?

Ta en uforpliktende prat med oss

Kundene skal alltid være vår eneste oppdragsgiver

Ved inngangen til 2018 ble EU-direktivet MiFID II implementert i Norge. Regelverket har som formål å verne investorer for interessekonflikter hos finansforetak. Dette inkluderer blant annet krav som må oppfylles for at verdipapirforetak skal kunne markedsføre seg som en uavhengig rådgiver.

Forvaltningshuset er en av få som oppfyller kravene og som kan kalle seg en uavhengig investeringsrådgiver. Det nye regelverket medfører at bankene, forsikringsselskapene og fondsforvaltningsselskapene ikke lenger kan gi råd uten at det i tillegg opplyses om at rådene ikke er uavhengige.

– Forvaltningshuset oppfyller kravene for å kunne kalle seg uavhengig investeringsrådgiver under de nye MiFID II-reglene. Kunden er og skal alltid være vår eneste oppdragsgiver. Det er dette som bør være førende for hvilken stillingstittel man kan bruke mot kunder, avslutter Sivertsen.

Om Forvaltningshuset

  • Forvaltningshuset er en frittstående og uavhengig investeringsrådgiver med fokus på individuell og personlig rådgivning.
  • Bistår privatpersoner, investeringsselskaper, stiftelser og andre organisasjoner med forvaltningen av deres finansielle verdier.
  • Er i overkant av 70 ansatte fordelt på 6 kontorer i Norge, med ca. 7 milliarder under forvaltning.
  • Selskapet er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, og er medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond og Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Følg oss gjerne på Facebook, Twitter og LinkedIn. Sjekk samtidig ut Forvaltningsbloggen.no, hvor vi tar opp aktuelle temaer innen økonomi og finans.

Vil du vite mer om Forvaltningshuset?

Trykk her for å bli kontaktet

Back To Top