skip to Main Content
De Siste Ukenes Markedsuro

De siste ukenes markedsuro

De siste ukene har vi blitt påminnet at aksjemarkedene kan svinge, og at de kan falle flere dager på rad. På kort sikt er svingninger i aksjemarkedene i stor grad drevet av psykologi. Det være seg grådighet når markedene stiger (som får investorer til å kjøpe), eller frykt når markedene faller (som får investorer til å selge). Etter hvert som tiden går blir psykologi gradvis mindre viktig, og erstattes med fundamentale forhold (økonomisk aktivitet, selskapsresultater m.m.).

Som investor må man akseptere risiko

Vi har ikke fasiten på hvorfor markedet har falt eller hva som vil skje i den nærmeste tiden, men de siste ukenes utvikling er innenfor det man må forvente seg av å være investert i aksjemarkedet. Slike perioder kan selvfølgelig være krevende å forholde seg til, men samtidig er det en del av virkeligheten man må akseptere som investor. Ønsker man avkastning utover det man kan få av å ha pengene plassert i banken, må man akseptere at avkastningen kan være negativ i kortere perioder (relativt til din investeringshorisont). Samtidig er det vanskelig å forutse når disse periodene kommer og hvor lenge de kommer til å vare.

Det er derfor vi legger vekt på å kartlegge hver enkelt kunde for å sette sammen en portefølje som passer for dem. Dette inkluderer selvsagt å belyse nedsiden man er eksponert mot, som har en sammenheng med aksjevektingen i porteføljen. Dette påvirker igjen hvor lang horisont man bør ha som et minimum. En viktig del av vår jobb er å minne kunder på dette når det er uro i markedet og porteføljene har en negativ utvikling.

Business as usual

Det kan være fristende å tenke at markedsuro må lede til at man aktivt «må gjøre noe». Det er imidlertid slik at porteføljenes sammensetning og utvelgelsen av forvaltere er gjort med tanke på å ha en diversifisert eksponering mot forskjellige risikofaktorer som vi forventer vil ha et positivt fortegn over tid. Forvalterne i porteføljen har også en dynamisk tilnærming som løpende posisjonerer porteføljene mot de mulighetene som forvalterne identifiserer. Og det er når markedet faller at mulighetene i enda større grad presenterer seg.

Dersom du har en aktiv forvaltningsavtale eller er investert gjennom en fond-i-fond-løsning, vil porteføljen din også rebalanseres ved behov slik at den er oppdatert i henhold til din anbefalte investeringsstrategi. På den måten drar man nytte av markedsbevegelsene ved å eksempelvis kjøpe aksjer etter at de har falt i verdi/pris.

Hva forteller historien oss?

De siste ukenes utvikling er som nevnt innenfor det man må forvente seg av å være investert i aksjemarkedet. Grafen under viser ukentlig avkastning i amerikanske aksjer de siste 10 årene illustrert ved aksjeindeksen S&P 500 (målt i lokal valuta), sammen med den akkumulerte avkastningen over tid:

Vi har også sett på alle tilfeller hvor S&P 500 har falt like mye som, eller mer enn forrige uke (data siden 1971), og deretter sett på gjennomsnittlig årlig avkastning målt i lokal valuta de påfølgende 2 år. Svaret er 9,70 %. Gjennomsnittlig årlig avkastning målt i lokal valuta for hele perioden er 8,83 %.

Historisk avkastning er som kjent ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, men historien viser at det har lønnet seg å forbli investert i aksjemarkedene etter slike markedsbevegelser (om ikke å investere mer). Med mindre det er noe som har endret seg i din økonomiske situasjon, vil vår generelle anbefaling alltid være å holde deg til din investeringsstrategi. Det er gjerne de som ikke foretar seg noe når det stormer litt på børsene, som kommer best ut av det til slutt.

Du er som alltid velkommen til å ta kontakt med din formuesforvalter dersom du har noen spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon.

Med vennlig hilsen
for Forvaltningshuset AS

Sturla Skogland
investeringsdirektør

Back To Top