skip to Main Content
– Har Du Din Egen Personlige Formuesforvalter?

– Har du din egen personlige formuesforvalter?

2 av 5 formuende i Norge sier de benytter seg av en investeringsrådgiver. Men har de en personlig formuesforvalter som kjenner dem og som ringer før de selv rekker å tenke på at de bør gjøre endringer? De fleste har ikke det.

Det sier Michael V. Sivertsen, administrerende direktør i Forvaltningshuset. Han har over 20 års erfaring med å ta vare på pengene til formuende nordmenn.

En kjepphest for Sivertsen er å få flere til forstå forskjellen mellom det en personlig formuesforvalter hos en uavhengig investeringsrådgiver kan bistå deg med, og hva du får som kunde hos en av storbankene som i all hovedsak selger sine egne produkter.

– Vi tar utgangspunktet i den enkelte kundes individuelle situasjon, og går gjennom en strukturert arbeidsprosess hvor vi sammen legger en langsiktig finansiell plan. Videre hjelper vi kundene med å etterleve planen slik at de kan nå de målene de har satt seg, sier Sivertsen.

– Gjennom å bygge solide porteføljer og følge opp disse, samt en grundig forvalterseleksjonsprosess, bidrar vi til at våre kunder kan oppnå ønsket avkastning til et riktig risikonivå. På grunn av vår innkjøpskraft får kundene våre så store rabatter at rådgivningen i praksis ikke koster noe ekstra, forteller Sivertsen.

Hvordan kan du få din egen personlige formuesforvalter?

Trykk her for å bli kontaktet

– En reell rådgiver

– Denne bransjen er full av aktører som gir inntrykk av å ha dine interesser i høysetet, men når man kikker litt bak i kulissene så er det tydelig at det er noen andres interesser som blir ivaretatt, sier Sivertsen.

– Rådgiveren din i banken som du snakker med vedrørende forsikringer, finansiering og bankkonti er ofte den samme personen som også skal være ekspert på investeringer. I tillegg har mange av storbankene så mange kunder at det er umulig å følge opp den enkelte kunde personlig, sier Sivertsen.

I Forvaltningshuset har formuesforvalterne et begrenset antall kunder hver, slik at de skal ha nok tid til å følge opp den enkelte på en tett og proaktiv måte. I tillegg er formuesforvalterne spesialister på investeringer og skattemessige forhold knyttet til dette, og selskapet konsentrerer derfor rådgivningen sin rundt nettopp investeringer.

Videre har en uavhengig rådgiver som Forvaltningshuset kun kundens interesser i fokus. Ved inngangen til 2018 ble EU-direktivet MiFID II implementert i Norge. Regelverket har som formål å verne investorer for interessekonflikter hos finansforetak. Det nye regelverket medfører også at bankene, forsikringsselskapene og fondsforvaltningsselskapene ikke lenger kan gi råd uten at det i tillegg opplyses om at rådene er avhengige.

– En uavhengig rådgiver har ingen annen motivasjon bak anbefalingene sine enn at han tror disse vil skape best mulig verdi for kundene, forklarer Sivertsen.

Michael Sivertsen i Forvaltningshuset.

Michael Sivertsen, administrerende direktør i Forvaltningshuset.

Viktig med personlige relasjoner

En faktor som kan bidra til at flere kan få øynene for hva uavhengig rådgivning er, mener Sivertsen er en bankbransje i endring.

I flere år har trenden i bank og finans vært at stadig flere tjenester flyttes over på nett, samtidig som filialer legges ned.

– For de som har en formue de vil ivareta, handler det om å ha tillit til de som passer på pengene. Da har det stor betydning å kunne møtes ansikt til ansikt, sier Sivertsen.

– Nå som de personlige relasjonene forsvinner i stadig større grad, vil flere oppdage at banken stort sett ringer når de vil selge deg noe, sier han videre.

– Selv om Forvaltningshuset alltid skal ligge i front når det gjelder digitale løsninger, er det den personlige relasjonen som styrer vår interaksjon med kundene. Som kunde hos Forvaltningshuset skal du vite at du alltid har en personlig og kompetent formuesforvalter tilgjengelig, avslutter Sivertsen.

Om Forvaltningshuset

  • Forvaltningshuset er en frittstående og uavhengig investeringsrådgiver med fokus på individuell og personlig rådgivning.
  • Bistår privatpersoner, investeringsselskaper, stiftelser og andre organisasjoner med forvaltningen av deres finansielle verdier.
  • Er i overkant av 70 ansatte fordelt på 6 kontorer i Norge, med ca. 7 milliarder under forvaltning.
  • Selskapet er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, og er medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond og Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Følg oss gjerne på Facebook, Twitter og LinkedIn. Sjekk samtidig ut Forvaltningsbloggen.no, hvor vi tar opp aktuelle temaer innen økonomi og finans.

Vil du vite mer om Forvaltningshuset?

Ta en uforpliktende prat med oss

Back To Top