skip to Main Content
Med ønske Om En God Jul Og Et Godt Nytt år

Med ønske om en god jul og et godt nytt år

Vi ønsker å takke alle våre kunder og øvrige forbindelser for samarbeidet i året som har gått, og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Selv om julen er en tid fylt med positive assosiasjoner for de fleste av oss, er det for mange en vanskelig tid. Det er ikke alle i samfunnet som har det like enkelt. Vi ønsker å være vårt samfunnsansvar bevisst, og å gi noe til noen som har det litt ekstra vanskelig i juletiden.

Derfor har vi, på vegne av våre kunder og ansatte, i år valgt å gi en gave til noen ideelle organisasjoner fra våre lokale kontorer, for alt det viktige arbeidet som gjøres der ute. Alt fra store og velkjente organisasjoner som driver internasjonalt, til mindre organisasjoner som gjør en utrolig viktig jobb i lokalsamfunnet.

Vi ønsker med dette samtidig å oppfordre andre bedrifter og organisasjoner om å bidra dersom man har mulighet til det.

I år har vi valgt å støtte følgende organisasjoner:

Sykehusklovnene

Fra deres hjemmesider: Mange barn og unge blir rykket ut av sin trygge hverdag og må forholde seg til en sykehusverden. På sykehus er det mye som ikke er frivillig og man kan oppleve både oppturer og nedturer. Det kan være ekstremt belastende for familie og foresatte å være i en slik unntakssituasjon sammen med sine kjære.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Matsentralen i Trondheim

Fra deres hjemmesider: Matsentralen Trondheim er en ideell forening som formidler overskuddsmat fra matvarebransjen til veldedige organisasjoner. Vi fanger opp helt frisk mat som ellers ville ha blitt kastet i grossistleddet på grunn av standardkrav på gode marginer i holdbarheten.

Våre formål er å bekjempe matsvinn og sosial fattigdom ved å forvandle et avfallsproblem i næringen til en ressurs for fellesskapet. Vi ønsker å få med oss hele Trøndelag på denne samfunnsdugnaden for miljø og medmenneskelighet.

Thea Steens minnefond

Fra deres hjemmesider: Thea Steens minnefond skal bidra til at flest mulig unge kvinner unngår livmorhalskreft og får gode framtidsmuligheter.

Pengene kanaliseres til Kreftforeningen.

Kirkens bymisjon

Fra deres hjemmesider: Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Kirkens Bymisjon er en organisasjon som driver sosialt arbeid i Norge innenfor rusomsorg, eldreomsorg, barnevern, psykisk helsevern og prostitusjonsfeltet og kirkelige aktiviteter.

Back To Top