skip to Main Content
Forvaltningshusets Henvisningsmodell

Forvaltningshusets henvisningsmodell

Hjelp oss å vokse videre sammen

  • Kunder som bidrar til at Forvaltningshuset får nye kunder kvalifiserer til en rabatt
  • Når Forvaltningshuset etablerer nye kundeforhold som har blitt henvist av eksisterende kunder, legges den samlede forvaltningskapitalen til grunn for beregning av årlig honorar for begge kundeforhold
  • Rabatten øker med størrelsen på den samlede forvaltningskapitalen
  • Sammen kan man nyte godt av rabattordningen i årene fremover
  • Ta gjerne kontakt med din formuesforvalter for en prat om mulige henvisninger

Uavhengighet er grunnleggende for rådgivning

Forvaltningshuset er en utfordrer i det norske rådgivningsmarkedet. I motsetning til storbankene, baserer vi vår forretningsmodell på uavhengighet. Våre kjerneverdier handler om å være personlige, kompetente og åpne. Dette mener vi må ligge til grunn for at vi skal kunne gi våre kunder de beste rådene. Samtidig mener vi uavhengighet er helt grunnleggende for å kunne yte rådgivning. Gitt veksten vi har opplevd, ser det ut som stadig flere er enige med oss.

Nå rådgir vi for i overkant av 8 milliarder kroner på vegne av våre kunder i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg. For at veksten skal kunne fortsette, er vi som en utfordrer nødt til å arbeide enda hardere enn storbankene ettersom det stilles høyere krav til oss som uavhengige rådgivere.

Vi inviterer deg til å bli vår ambassadør

Vi er ydmyke den tilliten du viser oss ved å velge oss som din rådgiver. Dersom du er fornøyd med de tjenestene vi tilbyr og den jobben vi gjør for deg, ønsker vi å oppfordre deg til å være en ambassadør for oss og presentere Forvaltningshuset til dine relasjoner som du tror kan ha behov for våre tjenester. Vi vil som alltid behandle din relasjon med oss med diskresjon, og vi vil aldri bekrefte eller avkrefte ditt kundeforhold med oss med mindre du har gitt ditt samtykke til dette.

Ta gjerne kontakt med din formuesforvalter dersom du vet om noen som kan være interesserte, slik at vi kan invitere dem inn til et introduksjonsmøte med oss.

Eksempel på hvordan rabattordningen kan fungere i praksis:

Eksempel grupperabatt

Klikk her hvis du ønsker å komme i kontakt med din formuesforvalter vedrørende mulige henvisninger

Back To Top