skip to Main Content
Forvaltningshuset Med Sterk Vekst I 2019

Forvaltningshuset med sterk vekst i 2019

Sterk vekst i antall kunder, plassert kapital og inntekter ved alle selskapets seks kontorer i Norge.

Selskapets samlede inntekter økte fra 88 MNOK i 2018 til 107 MNOK i 2019. Kapital under rådgivning økte med NOK 2,5 mrd. gjennom året til over NOK 8 mrd. ved årsslutt, hvor nesten NOK 1 mrd. kom fra verdistigning. Selskapet har ansatt flere nye erfarne formuesforvaltere for å betjene den økte kundemassen, og teller nå totalt 70 ansatte i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg.

Sterk soliditet

Årsresultatet for 2019 endte på 11,7 MNOK. Sammen med tilførsel av ny kapital fra det nordiske finansielle rådgivningsselskapet Söderberg & Partners ga dette en sterk økning i selskapets egenkapital til 62 MNOK. Selskapet har ingen langsiktig gjeld og har særdeles sterk likviditet. For å fortsette veksten gjennomføres det likevel en emisjon i disse dager der Söderberg & Partners skyter inn ytterligere kapital, og blir etter det selskapets største aksjonær.

– Forvaltningshuset har bygget opp en solid forretningsmodell med en svært sterk balanse. Støttet av Nordens største finansielle rådgivningsselskap gir dette et robust økonomisk fundament for fortsatt sterk vekst fremover. Det gir oss muligheten til å videreutvikle rådgivningstilbudet vårt ytterligere, som skal komme alle våre bestående og nye kunder til gode, sier styreleder i Forvaltningshuset, Tore Malme.

Sterk netto tegning av verdipapirfond

Forvaltningshuset hadde i 2019 høyere netto tegning av verdipapirfond fra norske privatpersoner enn Nordea, Danske Bank, Storebrand, Sparebank 1 Gruppen, Handelsbanken og Eika Gruppen samlet. Av selskapene i oversikten under var det kun DNB som hadde høyere netto tegning enn Forvaltningshuset, og heller ingen av konkurrentene som spesialiserer seg på rådgivning var i nærheten av selskapets netto tegning i 2019.

SELSKAPERNetto tegning (NOK)
DNB5 749 360 000
Forvaltningshuset1 359 107 000
Sparebank 1 SR-forvaltning1 108 993 000
ODIN Forvaltning740 719 000
Eika Kapitalforvaltning728 007 000
KLP649 202 000
Handelsbanken593 231 000
SEB- 37 094 000
Nordea- 201 910 000
Storebrand- 414 816 000
Skagen- 1 731 793 000
Danske Bank- 1 855 261 000
TOTALT6 687 745 000

Kilde: Markedsstatistikk 2019 fra Verdipapirfondenes Forening. Oversikt viser en sammenligning mot de største bankene og forsikringsselskapene i Norge.

Vår erfaring tilsier at kundene velger oss på grunn av vår uavhengige rolle, vårt fokus på en grundig rådgivningsprosess og ikke minst den gode relasjonen til sin personlige formuesforvalter.

– Forvaltningshuset opplever stor kundetilvekst, samtidig som investeringer fra bestående kunder også vokste kraftig. På litt over ett år har kapital under rådgivning vokst fra NOK 5,5 mrd. til over NOK 8 mrd., sier administrerende direktør i Forvaltningshuset, Michael V. Sivertsen.

Sturla Skogland, investeringsdirektør i Forvaltningshuset

Sterk verdistigning for selskapets kunder

På litt over et år har Forvaltningshusets kunder fått en samlet avkastning på ca. NOK 1 mrd. Selskapets anbefalte porteføljer leverte mellom 12,4 % og 25,0 % avkastning i 2019, avhengig av risikonivå. Selskapets kapital under rådgivning er plassert i diversifiserte porteføljer sammensatt av verdipapirfond som er valgt ut gjennom en omfattende forvalterseleksjonsprosess.

Les også: Investeringer trenger ikke være «alt eller ingenting»

– Våre porteføljer er nøye satt sammen med tanke på våre kunders ulike investeringsmål, behov, og risikopreferanser. Med det som utgangspunkt søker porteføljene å utnytte seg av mulighetene og beskytte mot utfordringene som markedet presenterer. Ved å identifisere førsteklasses forvaltningsmiljøer for å uttrykke våre overordnede syn mener vi det er mulig å være fokusert på nedsidebeskyttelse uten å måtte gi avkall på mye av oppsiden når markedet går godt. Det er gledelig å kunne konstatere at 2019 var et eksempel på nettopp dette, og at kundenes porteføljer er godt posisjonerte også for årene fremover, sier investeringsdirektør i Forvaltningshuset, Sturla Skogland.

Fortsetter veksten i 2020

I 2020 planlegger selskapet å tilby et økende antall kunder god rådgivning, og året har allerede fått en god start.

– Vår erfaring tilsier at kundene velger oss på grunn av vår uavhengige rolle, vårt fokus på en grundig rådgivningsprosess og ikke minst den gode relasjonen til sin personlige formuesforvalter. Vi tror derfor veksten vil fortsette, når vi nå investerer stadig mer i rådgivningsprosessen vår og samtidig fortsetter rekrutteringen til Forvaltningshuset. Vi har som mål å skape miljøet med de absolutt dyktigste rådgiverne innenfor vår bransje, avslutter Michael V. Sivertsen.

Back To Top