skip to Main Content
Rapport Fra Kina – Det Første Episenteret

Rapport fra Kina – det første episenteret

Episenteret for utbruddet av Novel Corona-viruset har flyttet seg til Europa. Hvordan vil dette utbruddet utarte seg? Når kan ting begynne å normalisere seg, og hva blir de økonomiske konsekvensene i mellomtiden og fremover?

Det er vanskelig å besvare disse spørsmålene, men kanskje rapporter fra det første episenteret i Kina kan gi oss en pekepinn på hva vi har i vente. En av fondsforvalterne hos Forvaltningshuset er kinesiske Bin Yuan som forvalter kinesiske aksjer, primært notert på børsen på fastlandet.

Status i Kina

Vårt team hos Bin Yuan kan melde om et Kina der fokus nå er på å re-starte økonomien. Antallet nye smittede er sterkt fallende siden de nådde en topp på rundt 4000 nye tilfeller daglig. Det siste tallet fra Kina per 17. mars er kun 13 nye tilfeller. Alle disse tilfellene er importerte infeksjoner, det vil si at det var ingen nye innenlandske smittetilfeller, noe som må sies å være en milepæl. Alle innkomne reisende vil være i streng karantene.

I henhold til China Unicom Big data statistics har nesten 70 % av befolkningen returnert til sine egne boligområder. Mer enn 70 % av de største virksomhetene er tilbake til normal drift, mens tallet for små og mellomstore virksomheter er fortsatt på ca. 30 % av normal drift per 23.februar. Online-selskaper er de første virksomhetene som kommer tilbake i full drift. Det samme gjelder selskaper som produserer varer. For virksomheter som er avhengig av mer personlig nærkontakt mellom mennesker, tar det noe lenger å komme tilbake til normal drift.

100 % av restaurantene i kjøpesenteret i kontorbygningen til Bin Yuan er åpnet for gjester.

Hvordan Bin Yuan jobber

Selskapene i Bin Yuans portefølje har allerede gjenopptatt drift på et nivå som tilsier 87 % av normal drift per 19. mars. Bin Yuan er fokuset på innenlands økonomi, og mindre enn 7% av inntektene til selskapene i porteføljen kommer fra utlandet.

Slik sett er Kina det første landet på vei ut av Corona-gjørma. Spørsmålet er nå om resten av verdens land er i stand til å håndtere situasjonen på en slik måte at utviklingen i Kina kan være en pekepinn på hvordan en kan forvente at utbruddet vil arte seg i andre deler av verden.

Gitt tegnene til lys i tunnelen i Kina, har aksjemarkedet klart seg bedre enn vestlige markeder i de siste ukers markedsuro, og Bin Yuans fokus på selskaper med primært lokal omsetning har hjulpet ytterligere.

Per tirsdag 17. mars 2020 og målt i norske kroner er globale aksjer målt ved indeksen MSCI All Country World ned 11 prosent, mens den kinesiske samleindeksen MSCI China All Shares er opp 4,5 prosent. Fondet som er forvaltet av Bin Yuan opp 12,8 prosent.

Disclaimer: Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Back To Top