skip to Main Content
Behov For Likviditet Preger Finansmarkedene

Behov for likviditet preger finansmarkedene

Behov for likviditet har preget finansmarkedene i det siste, rentemarkedene er intet unntak. Alle segmenter er berørt, både i den risikable delen (high yield), men også i papirer med mindre risiko. Sentralbanker gjør derfor grep i disse dager for å øke likviditeten slik at markedsdynamikken kan fungere bedre.

Over natten har kursene på amerikansk 10-årig statsobligasjon falt (renten har steget med 23 basispunkter), en utvikling som er motsatt av det vi har sett hittil i år. Salget av slike papirer indikerer at det er behov for likviditet, både for bedrifter og investorer. Jakten på likviditet blir også tydelig i valutamarkedet, der dollarkursen fortsetter å stige til nye høyder. Målt mot en internasjonal kurv av valuta, er dollaren nå på rekordnivåer. Spesielt tydelig er dette for oss i Norge, som må ut med nesten 12 kroner per dollar. I etterkant av det dramatiske kronefallet har Norges Bank signalisert at de vurderer tiltak (intervenere) for å sikre en mer stabil/forutsigbar kronekurs.

Fokus på sentralbanker og myndigheter

Fokuset er rettet mot alle verdens sentralbanker og myndigheter i disse dager – som kontinuerlig annonserer rentekutt, ekstraordinære lån og andre likviditetsgenererende grep. Sentralbankenes tiltak er viktige for at økonomien skal hente seg så raskt inn igjen som mulig. Like viktig er det med finansielle tiltak som skal hjelpe næringsliv og privatpersoner gjennom den vanskelige økonomiske situasjonen som en «lockdown» skaper. Her ser vi stadig kreative påfunn, som helikopterpenger i USA («her får du en sjekk på 1000 dollar»), redusert arbeidsgiveravgift i Norge m.m.

Les også: Myndighetenes tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene i Norge

Testingen trappes opp i USA

Frem til nå har USA hatt underskudd på COVID-19 tester. I disse dager rulles det ut tester i storskala og det forventes at de vil kunne teste flere millioner mennesker i uken. Dette vil med all sannsynlighet føre til et massivt hopp i antall smittetilfeller i USA (samme mønster så vi i Wuhan i starten). Det hvite hus har annonsert at de vil prioritere områder der det allerede er et stort antall smittede (smitteklynger), noe som vil gi et bedre estimat på hvor mange som er smittet og videre eventuelle tiltak som må trappes opp.

Hva med gode nyheter, finnes det noen?

  • I 2008 var bankene kjernen til problemet, i 2020 forventes det at all reguleringen som har blitt gjort de siste 11 årene skal gjøre at bankene kan være med å løse/lindre problemet
  • I Kina er det nesten ikke nye smittetilfeller – antallet nye tilfeller har falt til under 100 på tiende dagen på rad. Onsdag 18. mars ble det registrert null nye innenlandske smittetilfeller, eventuelle nye tilfeller har vært innreisende. Les mer om situasjonen i Kina.
Back To Top