skip to Main Content
USA Med Enorm Krisepakke

USA med enorm krisepakke

Den amerikanske sentralbanken og politikerne viser vilje til å ikke la viruset knekke den amerikanske økonomien, og har den siste uken annonsert tiltak i en størrelsesorden vi aldri har sett maken til.

Fed er tydelig i sin tale og vil bruke «alle sine verktøy» for å kunne hjelpe husholdninger, bedrifter og den amerikanske økonomien i en vanskelig tid. Denne uken annonserte Fed at de vil foreta ubegrensede støttekjøp (taket var tidligere på 750 mrd. dollar) av statsgjeld og boligobligasjoner (mortage backed securities) for å sikre et velfungerende marked.

I tillegg vil de også støtte opp under kredittilgangen til bedrifter og husholdninger i form av midlertidige lånefasiliteter med en samlet ramme på 300 mrd. dollar. Noe av kapitalen vil brukes for å kjøpe selskapsobligasjoner for å få bukt med likviditetsutfordringene vi har sett i obligasjonsmarkedet (Les: Behov for likviditet preger markedene), og en del av kapitalen vil brukes for å opprettholde amerikanske forbrukeres tilgang til kapital (studie-, bil- og kredittkortlån).

Krisepakken godkjent av senatet

«At last we have a deal» sa Senatets leder natt til onsdag. Amerikanske politikere har omsider blitt enige om en stimulansepakke til amerikanske bedrifter og husholdninger på vanvittige 2000 milliarder dollar (to oljefond med dagens kronekurs). Til sammenligning var Obamas krisepakke i 2008 på 800 milliarder dollar.

Pakken inneholder det omdiskuterte forslaget om «helikopterpenger» (direkte kontantoverføringer) til amerikanske husholdninger, i tillegg til blant annet skattekutt, bedre vilkår for arbeidsledige og lettelser/utvidelser i lånevilkår for store og små bedrifter (alle detaljene er ikke avslørt enda).

Har handlet raskt

I krisesituasjoner er det Fed som er raskest ute med tiltak, både på likviditetssiden og på den pengepolitiske siden. Finanspolitikken tar vanligvis lenger tid ettersom den må designes for å treffe best mulig – noe som i denne situasjonen ikke er lett fordi vi aldri har sett noe lignende før. Sammenlignet med finanskrisen, så har de penge- og finanspolitiske tiltakene blitt annonsert veldig fort (Obamas stimulansepakke tok til sammenligning 5 måneder å få klar i 2008).

Markedene har reagert positivt på tiltakspakkene de siste dagene, Dow Jones hadde blant annet sin beste dag siden 1933. Det er likevel for tidlig å si noe om dette er et bunnpunkt ettersom det fortsatt er knyttet mye usikkerhet til smittespredning og videre hvor lenge smittebegrensede tiltak vil lamme økonomien. De ekstraordinære tiltakene er ikke ment for å hindre resesjonen som allerede er i gang, men snarere for å stimulere til en rask bedring.

Back To Top