skip to Main Content
Forvaltningshuset Søker 20 Senior Formuesforvaltere

Forvaltningshuset søker 20 senior formuesforvaltere

Forvaltningshuset søker nå 20 senior formuesforvaltere, enten individuelt eller hele team, til bestående kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg samt hele team som kan utgjøre et nytt kontor for selskapet. I tillegg til konkurransedyktig lønn kan Forvaltningshuset også tilby en aksjonærmodell der formuesforvalter tar del i verdiskapningen hele teamet bidrar med og med tilhørende exit-løsning.

– Vi har de siste årene opplevd sterkt kundetilvekst og vi har ansatt mange nye formuesforvaltere. Vi opplever også nå i koronakrisen et stort behov for rådgivning, både fra nye og bestående kunder. Mens andre legger ned rådgivningskontorer, så satser vi langsiktig ved å rekruttere formuesforvaltere til bestående kontorer og vi etablerer nye kontorer. Forvaltningshuset er svært solid og vi ønsker å gjennomføre vår langsiktige plan uavhengig av markedssyklus. Derfor vil vi nå rekruttere 20 nye senior formuesforvaltere, enten individuelle formuesforvaltere eller hele team for oppstart høsten 2020 eller våren 2021. Vi søker deg som allerede har etablert en betydelig kundeportefølje og som selv ønsker å styre din langsiktige karriere og kunderådgivning. Soliditeten til Forvaltningshuset/Söderberg & Partners og aksjonærmodellen vi tilbyr våre senior formuesforvaltere gir deg solide og langsiktige rammevilkår som gjør at du kan sikre deg og dine kollegaer gode økonomiske vilkår, sier administrerende direktør i Forvaltningshuset, Michael V. Sivertsen.

Se stillingsannonsen for senior formuesforvalter

Trykk her

Verdipapirforetaket Forvaltningshuset har over de siste årene opplevd sterk vekst i kunder, plassert kapital og inntekter ved alle selskapets 6 kontorer i Norge. Kapital under rådgivning økte gjennom 2019 med nesten NOK 2,5 mrd., hvor NOK 1 mrd. kom fra verdistigning for selskapets kunder og endte ved årsslutt på over 8 mrd. kr. God relativ kundeavkastning og høy nettotegning hittil i år gjør at selskapets kapital under rådgivning allerede er på samme nivå som ved årsskiftet. Selskapet har de siste årene ansatt flere nye erfarne formuesforvaltere for å betjene den økte kundemassen, og teller nå totalt 70 ansatte i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg.

– Forvaltningshuset har etablert seg som en ledende uavhengig formuesforvalter i Norge med en solid rådgivningsmodell, gode verdier og en sterk organisasjon. Fra Sverige ser vi at mange erfarne formuesforvaltere i de store bankene ønsker seg bort fra nedbemanningsrunder, lederbytter og manglende incentivordninger, og heller ønsker en hverdag med faste langsiktige incentivløsninger og frihet til kun å arbeide langsiktige med kunder. Med Söderberg & Partners i ryggen vil Forvaltningshuset fremover vokse ved å rekruttere erfarne formuesforvaltere i hele Norge, sier konsernsjef Gustaf Rentzhog i Söderberg & Partners.

Konsernsjef i Söderberg & Partners Gustaf Rentzhog

Söderberg & Partners er hovedaksjonær i Forvaltningshuset og Nordens største rådgivningsaktør innen formuesforvaltning, pensjon og forsikringer. Söderberg & Partners Wealth Management har mer enn 15.000 kunder og over 260 milliarder under rådgivning i Sverige.

Back To Top