skip to Main Content

Helseangst og dårlig investoradferd – to sider av samme sak?

Adferdsøkonomi, også kjent som Behavioral Finance, er et relativt nytt fagfelt innen finansfaget. Det belyser hvordan vi mennesker oppfører oss både rasjonelt og irrasjonelt i finansmarkedet. Etter nesten 15 år i bransjen synes daglig leder ved Forvaltningshuset i Bergen, Edvard Brøther, det er interessant å se hvor vanskelig det er for investorer å ha god…

LES MER

Forvaltningshuset styrker teamet med to erfarne formuesforvaltere

1. august i år startet Asbjørn Aas og Knut Andersen som partnere i Oslo. Asbjørn og Knut kommer begge fra Danske Bank Private Banking i Oslo. Foto øverst: F.v. Michael V. Sivertsen, Knut Andersen og Asbjørn Aas. Ansettelsen av Asbjørn og Knut er en del av selskapets langsiktige vekststrategi i Norge om å utvikle landets…

LES MER

Markedskommentar for mai 2020

Aksje- og kredittmarkedene beveger seg forsiktig oppover etter den svake avslutningen på første kvartal. Jobbtallene i USA for mai overrasket, og sentralbankene fortsetter å støtte opp under økonomiene og sørger for god likviditet i markedene. Mange land åpner opp, men i enkelte deler av verden fortsetter pandemien å øke i omfang - fremvoksende økonomier står…

LES MER

Fra pilotprosjekt til fast praksis?

Forvaltningshuset i Bergen startet i 2019 et pilotprosjekt som ble tilbudt nye større kunder; en skreddersydd juridisk sjekk gjennomført av ekstern advokat som en del av etableringen av nye kundeforhold. Kundens formuesforvalter hos Forvaltningshuset skulle fungere som kundens prosjektleder. God prosjektledelse har alltid vært viktig, men særlig overfor de største kundene som gjerne har en mer…

LES MER

Forvaltningshusets ansatte tilbake på kontorene igjen

Forvaltningshuset har siden regjeringen anbefalte hjemmekontor 12. mars i år driftet hele virksomheten fra hjemmekontor. Torsdag 7. mai endret regjeringen sine anbefalinger knyttet til hjemmekontor til kun å gjelde selskaper som ikke har egne arbeidsplasser for alle ansatte, selskaper med trange kontorer og der ansatte er avhengig av kollektiv transport. Forvaltningshuset tok kontorene i bruk…

LES MER

Ønsker du å ha to av Norges beste Ironman-triatleter som trenere i sommer og høst?

Forvaltningshuset ønsker i samarbeid med Lars Petter og Trude Stormo å tilby et antall kunder og ansatte personlig oppfølging og tilpasset treningsopplegg for deg slik at du kan nå dine treningsmål. Dette kan være treningsmål du har innen løping, sykling eller triatlon i sommer og høst. Vi ber om at interesserte melder seg til Forvaltningshuset…

LES MER

Markedskommentar for april 2020

Etter å ha falt kraftig i mars, så har både aksje- og rentemarkedene hentet seg mye inn i april. Fokuset er nå på hvilke land som har nådd smittetoppen, og hvordan økonomiene forsiktig skal starte opp igjen. Farten på gjeninnhentingen i økonomien er vanskelig å anslå ettersom noen land har kommet lenger i prosessen med…

LES MER

Styringsrenten i null for første gang i Norges historie

Torsdag denne uken overrasket Norges Bank mange ved å sette ned styringsrenten med 25 basispunkter til 0 prosent, og med det opplever vi i Norge for første gang i historien nullrente. Bakgrunnen for dette er at Norges Bank ønsker å stimulere den norske økonomien ved å redusere rentekostnadene for alle som låner penger i landet.…

LES MER

Forvaltningshuset i Bergen har funnet gull

Forvaltningshuset har kapret enda en av de dyktigste formuesforvalterne i Bergen. Det er ikke første gang en av Formuesforvaltning sine rådgivere har valgt å starte en ny karriere her hos oss, sier daglig leder ved Forvaltningshusets kontor i Bergen, Edvard Brøther. Han tok selv den samme avgjørelsen i 2019. Foto over: F.v. partner Morten Buvik,…

LES MER
Michael V. Sivertsen

Forvaltningshuset søker 20 senior formuesforvaltere

Forvaltningshuset søker nå 20 senior formuesforvaltere, enten individuelt eller hele team, til bestående kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg samt hele team som kan utgjøre et nytt kontor for selskapet. I tillegg til konkurransedyktig lønn kan Forvaltningshuset også tilby en aksjonærmodell der formuesforvalter tar del i verdiskapningen hele teamet bidrar med og…

LES MER
Back To Top