skip to Main Content

Statsbudsjettet 2020

Forslaget til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem mandag, og med det noen forslag til skatteendringer. Det var imidlertid få kontroversielle endringer som ble foreslått i denne omgang. Vi oppsummerer noen av forslagene som kan ha betydning for norske investorer. Skattesatser Det kom ingen forslag til vesentlige endringer med hensyn til skattesatser. Skatt på alminnelig…

LES MER

Markedskommentar for juni/juli 2019

Utsikter for pengepolitikken og roligere retorikk i handelskonflikten løftet markedene i juni og juli Etter en pause i oppgangen i markedet i mai, pekte pilene på ny nordover i juni og juli. Våre gamle kjenninger handelskonflikt og pengepolitikk preget fortsatt nyhetsbildet og markedene. Usikkerheten rundt utsiktene for global handel og medfølgende svakhetstegn for global vekst…

LES MER

Markedskommentar for mai 2019

Ruglete måned i markedene, handelskrig tilbake i fokus Etter fire måneder med oppgang falt globale aksjer tilbake i mai. En medvirkende årsak har vært utviklingen i handelskonflikten mellom USA og Kina, som blusset opp igjen etter at Trump twitret om å øke tollsatsene på varer fra Kina, og dermed brøt forhandlingene sammen (som tilsynelatende var…

LES MER
Aksjer steg videre i april

Markedskommentar for april 2019

Lite inflasjonspress, gode inntjeningstall og lave renter la til rette for nok en positiv måned for globale aksjemarkeder. Globale aksjer steg videre, støttet opp av gode inntjeningstall i USA og utsikter til en fortsettelse av lavrentepolitikk fra toneangivende sentralbanker. Makrodataene har vært noe svakere enn forventet, men viser tegn til å stabilisere seg. Sidelengs for…

LES MER
interessekonflikter

Er interessekonflikter kilden til dårlig rådgivning?

Med MiFID II-direktivet som ble implementert i norsk lov januar 2018, må nå uavhengige verdipapirforetak endelig oppfylle strenge krav for ikke å ha interessekonflikter. Dette bidrar til å klargjøre rollene til aktørene i bransjen i større grad enn tidligere. De fleste kunder som benytter en rådgiver har kanskje ikke tidligere vært opptatt av om rådgiveren…

LES MER

Markedskommentar for mars 2019

Aksjer opp, renter ned Aksjer steg videre i mars, og med det har årets første kvartal gitt tosifret avkastning for globale aksjer. Dette til tross for at økonomiske indikatorer og nøkkeltall i USA og eurolandene har utviklet seg svakere i samme periode. Sentralbankenes tone har gått fra å være innstrammende, til å bli løsere og…

LES MER

Derfor bør du ha en månedlig spareavtale

Månedlig sparing i fond er like enkelt som å spare på sparekonto. Den største forskjellen er imidlertid hvor mye bedre avkastningen din vil bli over tid dersom du sparer i fond og er disiplinert. For selv om sparing i fond er forbundet med risiko, er det forventet å gi bedre betalt så lenge du har…

LES MER

Markedskommentar for februar 2019

Risikable aktiva videre opp i februar Aksjemarkedene toget videre i februar, hjulpet av jevnt over gode inntjeningstall for fjerde kvartal, den amerikanske sentralbankens antatte pause med videre rentehevinger og fremdrift i handelssamtalene mellom USA og Kina. Stort sett alle risikable aktiva endte måneden med positivt fortegn. Også i rentemarkedene var utviklingen positiv, med fallende kredittpåslag…

LES MER
Back To Top