skip to Main Content

Her er en oversikt over nøkkelinformasjonsdokumenter (KIID) for alle fond som er en del av en eller flere av våre anbefalte investeringsløsninger. Disse dokumentene gir viktig informasjon om de ulike fondene. Dokumentene skal hjelpe deg å forstå de ulike fondene og risikofaktorene forbundet med å investere i de ulike fondene. KIID til fond som tidligere har vært en del av en eller flere av våre anbefalte investeringsløsninger finnes på www.morningstar.no.

Vi gjør oppmerksom på at dette er dokumenter som er utarbeidet av selskapene som forvalter de ulike fondene, og at oppgitte kostnader kan avvike fra de faktiske kostnadene som belastes Forvaltningshusets kunder. Vi viser i stedet til avtaledokumenter inngått mellom den enkelte kunde og Forvaltningshuset for en korrekt beskrivelse av den enkelte kundes faktiske kostnader.

Back To Top