Vi gjør formuesforvaltning enkelt å forstå for våre klienter. Vår metodikk for porteføljebygging og forvalterseleksjon kan hjelpe deg til å få den avkastningen du fortjener uten å ta for høy risiko. Empiriske data viser at de fleste investorer ikke klarer å oppnå markedets avkastning fordi de ikke holder seg til en langsiktig plan*. Mange velger fond og investeringsløsninger som ikke er gode nok innenfor de ulike aktivaklassene, i tillegg til å foreta for hyppige transaksjoner (et ønske om å kjøpe vinnerne og selge taperne).

Enkelt og profesjonelt

Kartlegging

Klientens situasjon er alltid utgangspunktet for våre anbefalinger. Vi bruker mye tid på å forstå din finansielle situasjon, målsettinger, ønsker og behov, samt evne til å ta risiko. Dette veies så mot juridiske og skattemessige forhold, samt kommende likviditetsbehov. Våre anbefalinger presenteres på en enkel og oversiktlig måte i en formuesplan.

Strategi og porteføljekonstruksjon

Vi går gjennom grundige prosesser for å identifisere og velge ut investeringsløsninger og forvaltningsmiljøer som passer din strategi, og sammensetningen i din portefølje skal sikre kontroll over risiko, optimal risikospredning og fleksibiliteten som passer med dine behov. Vår uavhengighet gjør at vi står fritt til å identifisere og velge de løsningene som passer best for akkurat deg.

Implementering

Når rammeverket er fastsatt, avtaler vi en hensiktsmessig implementeringsplan som er tilpasset deg. Investeringsstrategien din er også avgjørende for hvorvidt porteføljen skal implementeres hurtig eller mer gradvis. Det er du som bestemmer og tar avgjørelsene i denne prosessen, mens vi tar oss selv av den praktiske gjennomføringen. Våre klienter skal oppleve samarbeidet med oss som behagelig, og vi er opptatt av at våre klienter skal redusere sin tidsbruk når etablerer et samarbeid med oss.

Overvåking og rapportering

Vi har fokus på individuelle råd og personlig oppfølging. I samråd med deg gjør vi en regelmessig vurdering av porteføljens utvikling og strategien, slik at dette til enhver tid er i tråd med de definerte målene. Regelmessigheten av oppfølgingen avtales direkte med hver enkelt klient.

Du vil også motta en månedlig rapport som viser detaljert oversikt over både verdi og utvikling i porteføljen. Ønsker man hyppigere avkastningsrapportering og beholdningsoversikt, vil dette alltid være tilgjengelig gjennom innlogging til personlige sider på vårt Kundenett, som er tilgjengelig på alle plattformer (PC, nettbrett, mobil). Avanserte analyseverktøy som er enkle og intuitive å forstå gjør det mulig å periodisere den historiske avkastning slik du måtte ønske.

Evaluering

De ulike aktivaklassene gir ulik avkastning. Det innebærer at sammensetning i en diversifisert portefølje vil endre seg med tiden. Å rebalansere tilbake til de strategiske vektene bidrar til å sikre disiplin i forvaltningen av din formue ved at du til enhver tid følger intensjonen i formuesplanen. Våre investeringsløsninger rebalanseres løpende slik at du opprettholder din strategiske allokering og risikoprofil over tid. Dette gir både høyere avkastning og lavere volatilitet i porteføljen.

Hovedformålet bak å rebalansere er ikke nødvendigvis å maksimere avkastning, men heller å styre risikoen i porteføljen (historisk sett har det imidlertid også gitt bedre langsiktig risikojustert avkastning ved å jevnlig rebalansere sin portefølje). I volatile tider er det spesielt viktig med disiplin i forvaltningen. Uten disiplin kan det være vanskelig å gjennomføre den forhåndsdefinerte planen.

Ønsker du å møte oss for å finne ut mer?

* “Quantitative Analysis of Investor Behavior (QAIB), 2016”, DALBAR, INC. www.dalbar.com