skip to Main Content

Forvaltningshuset bygger hele sin tilnærming på uavhengighet. Våre kunder skal alltid være vår eneste oppdragsgiver, og de som betaler for de tjenestene vi utfører. Vi har én målsetting, nemlig fornøyde kunder. Vi mener en uavhengig tilnærming er det beste utgangspunktet for å lykkes med nettopp det.

Kundevennlig

En uavhengig rådgiver vil ha kundenes interesser i fokus. De sitter på samme side av bordet som kunden, noe som gjør at kunden kan være trygg på de rådene som blir gitt.

Forvaltningshuset er en frittstående og uavhengig investeringsrådgiver. Vi skal ivareta kundenes formål og interesser på en best mulig måte når vi leverer våre tjenester. Kunden skal til enhver tid være vår eneste oppdragsgiver.

Flere muligheter

Uavhengighet er en viktig forutsetning for å kunne gi gode råd og ivareta kundenes interesser på best mulig måte. Forvalterseleksjon påvirkes av endringer i markedet og forvalteruniverset.

Når vi vurderer fondsforvaltere, så skjer det etter en metodisk prosess. De historiske resultatene blir vurdert opp mot kvalitative aspekter i organisasjon, team og forvaltningsfilosofi. Målsettingen er å identifisere førsteklasses forvaltningsmiljøer som ikke bare har oppnådd god historisk avkastning, men også har et potensiale for fremtidig avkastning.

En personlig formuesforvalter

Alle kunder er unike, og det krever at det gjøres individuelle vurderinger basert på den enkeltes situasjon og behov. Med en personlig formuesforvalter er man som kunde trygg på at investeringsstrategien blir ivaretatt.

Vi har fokus på individuelle råd og personlig oppfølging. I samråd med deg som kunde gjør vi en regelmessig vurdering av porteføljens utvikling og strategien, slik at dette til enhver tid er i tråd med de definerte målene. Alle kunder blir invitert til et årlig møte. Vi gir informasjon ved ekstraordinære hendelser i markedene, og hva som kan være klokt å gjøre i det som kan oppleves som usikre tider for våre klienter.

Felles interesser

Selskaper som har kundene sine som eneste oppdragsgiver og inntektskilde vil ikke overleve uten fornøyde kunder. Som kunde er man derfor trygg på at det foreligger felles interesser.

Vi lever av å ta vare på og utvikle dine verdier, og å sørge for at dine interesser ivaretas på en best mulig måte. For å virkelig forstå dine interesser er vi opptatt av å etablere en tett og personlig relasjon mellom deg som kunde og din personlige formuesforvalter.

Vil du finne ut hva vi kan gjøre for deg?

Back To Top