Forvaltningshuset bygger hele sin tilnærming på uavhengighet. Våre klienter skal alltid være vår eneste oppdragsgiver, og de som betaler for de tjenestene vi utfører. Vi har én målsetting, nemlig fornøyde klienter. Vi mener en uavhengig tilnærming er det beste utgangspunktet for å lykkes med nettopp det.

Klientvennlig

En uavhengig rådgiver vil ha klientens interesser i fokus. De sitter på samme side av bordet som klienten, noe som gjør at klienten kan være trygg på de rådene som blir gitt.

Forvaltningshuset er en frittstående og uavhengig investeringsrådgiver. Vi skal ivareta klientens formål og interesser på en best mulig måte når vi leverer våre tjenester. Klienten skal til enhver tid være vår eneste oppdragsgiver.

Flere muligheter

Uavhengighet er en viktig forutsetning for å kunne gi gode råd og ivareta klientens interesser på best mulig måte. Forvalterseleksjon påvirkes av endringer i markedet og forvalteruniverset.

Når vi vurderer fondsforvaltere, så skjer det etter en metodisk prosess. De historiske resultatene blir vurdert opp mot kvalitative aspekter i organisasjon, team og forvaltningsfilosofi. Målsettingen er å identifisere førsteklasses forvaltningsmiljøer som ikke bare har oppnådd god historisk avkastning, men også har et potensiale for fremtidig avkastning.

En personlig formuesforvalter

Alle klienter er unike, og det krever at det gjøres individuelle vurderinger basert på den enkeltes situasjon og behov. Med en personlig formuesforvalter er man som klient trygg på at investeringsstrategien blir ivaretatt.

Vi har fokus på individuelle råd og personlig oppfølging. I samråd med deg som klient gjør vi en regelmessig vurdering av porteføljens utvikling og strategien, slik at dette til enhver tid er i tråd med de definerte målene. Alle klienter blir invitert til et årlig møte. Vi gir informasjon ved ekstraordinære hendelser i markedene, og hva som kan være klokt å gjøre i det som kan oppleves som usikre tider for våre klienter.

Felles interesser

Selskaper som har klientene sine som eneste oppdragsgiver og inntektskilde vil ikke overleve uten fornøyde klienter. Som klient er man derfor trygg på at det foreligger felles interesser.

Vi lever av å ta vare på og utvikle dine verdier, og å sørge for at dine interesser ivaretas på en best mulig måte. For å virkelig forstå dine interesser er vi opptatt av å etablere en tett og personlig relasjon mellom deg som klient og din personlige formuesforvalter.

Vil du finne ut hva vi kan gjøre for deg?