skip to Main Content

Din uavhengige rådgiver

Vårt fundament er uavhengighet, og vi skal ivareta våre kunders formål og interesser på best mulig måte når vi leverer våre tjenester. Våre kunder skal alltid være vår eneste oppdragsgiver, og de som betaler for de tjenestene vi utfører. Derfor skal vi alltid etterleve våre kjerneverdier, som handler om å være personlige, kompetente og åpne. Dette mener vi må ligge til grunn for at vi skal kunne gi våre kunder de beste rådene.

uavhengig rådgivningPersonlig

Vi gir alle våre kunder en personlig formuesforvalter. Vi er alltid tilgjengelige – og tar initiativ når det er nødvendig.

Som kunde hos Forvaltningshuset skal du føle deg ivaretatt, og du vil bli fulgt opp av et dedikert team ledet av din personlige formuesforvalter. For oss er digitalisering et verktøy for å gi våre kunder økt fleksibilitet, men det erstatter ikke den personlige relasjonen. Som kunde hos Forvaltningshuset skal du vite at våre formuesforvaltere alltid er tilgjengelig, og at de tar initiativ når det er nødvendig.

Med formue kommer kompleksitet. Derfor har vi utviklet en systematisk rådgivningsprosess som er fleksibel nok til å dekke hver kundes individuelle situasjon og mål. Samtidig vil vi dra nytte av erfaring og innovasjon innen porteføljeteori med et øye på utvikling og nytenkning innen kapital- og formuesforvaltning. Vi har et engasjement og ressursene som kreves for å møte dine behov og for å skape en forskjell for deg, uansett hvilke mål du har for din finansielle portefølje.

Kompetent

Vi skal ligge i forkant, og ta beslutninger basert på kunnskap og erfaringer. Hos oss er kompetanse satt i system.

Selskapets ledelse og nøkkelpersoner har lang erfaring fra bransjen, og vi har jobbet med formuende privatpersoner, investeringsselskaper, bedriftseiere, stiftelser og andre organisasjoner i mange år.

Vi i Forvaltningshuset har opparbeidet oss en dyp kunnskapsbase innen finansiell planlegging, skatt, generasjonsplanlegging, porteføljebygging, forvalterseleksjon og porteføljeoppfølging. Denne kompetansen er fundamental for vår rådgivning, og alle våre formuesforvaltere er autoriserte finansielle rådgivere. God og relevant kompetanse om våre kunders situasjon og deres muligheter er også en forutsetning for å bygge den personlige relasjonen, samt skape fornøyde kunder.

Vi er samtidig de første til å innrømme at vi ikke vet alt. Derfor samarbeider vi med flere eksperter innen relaterte fagområder for å sikre våre kunder de aller beste rådene.

Åpen

Vi har en enkel og transparent forretningmodell. Vi deler vår kunnskap og involverer kundene i våre prosesser.

Vi dyrker enkelhet og transparens. Vi vil at våre kunders skal kunne se oss i kortene til enhver tid. Vi tror på langsiktighet i forvaltningen, ikke mange transaksjoner. Vi mener at en rådgiver ikke kan ha sine egne produkter, men alltid kunne velge blant et bredt univers med forvaltere.

Flere av våre nøkkelpersoner har tidligere arbeidet i banker og kapitalforvaltningsmiljøer, men ønsket heller å ta del i muligheten til å skape et uavhengig alternativ til disse. Vi har de siste årene opplevd sterk vekst på grunn av stor kundetilgang, sterke resultater for kundene samt forbedret tjenestetilbud.

Back To Top