Forvaltningshuset er et frittstående finanskonsern som tilbyr tjenester tilknyttet kapitalforvaltning og finansiell rådgivning til norske privatpersoner, stiftelser og bedrifter. Konsernet har tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre investeringsrådgivning, aktiv forvaltning, ordreformidling, forvaltning av alternative investeringsfond og oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter. Forvaltningshuset er medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond og Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere.

Forvaltningshuset har mer enn 70 ansatte fordelt på våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tønsberg og Stjørdal. Våre formuesforvaltere bistår investorer og formuende privatpersoner med rådgivning og langsiktig kapitalforvaltning.

Vår visjon er å være den ledende frittstående rådgiveren og formuesforvalteren for investorer og formuende i Norge. Vi skal tilby transparente investeringsløsninger, finansiell rådgivning og formuesforvaltning av høy kvalitet. Dette sikres gjennom langsiktige råd og god oppfølging med tilpasning til morgendagens krav.

Vi skal ivareta kundens formål og interesser på best mulig måte når vi leverer våre tjenester. Forvaltningshuset skal kun ha kunden som oppdragsgiver, og sikre at samfunnsansvaret som bedrift og aktør i finansmarkedet blir ivaretatt på en god og helhetlig måte.

Selskapet ble stiftet i 2006 av Formuesforvaltning og dagens hovedaksjonær i Forvaltningshuset for å tilby et alternativ til tradisjonell finansrådgivning med reell uavhengighet og langsiktighet som fundament. I 2008 kjøpte ledelsen i Forvaltningshuset selskapet, og selskapet har siden da vært frittstående.

Vil du møte oss for å finne ut mer?