skip to Main Content

Forvaltningshuset er en frittstående og uavhengig rådgiver som bistår privatpersoner, investeringsselskaper, stiftelser og andre organisasjoner med forvaltningen av deres finansielle verdier. Konsernet har tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre investeringsrådgivning, aktiv forvaltning, samt mottak og formidling av ordre. Forvaltningshuset er medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond og Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere.

Michael V. Sivertsen og Tore Malme

Selskapet ble stiftet i 2006 for å tilby et alternativ til tradisjonell finansrådgivning med reell uavhengighet og langsiktighet som fundament. Forvaltningshuset har i dag mer enn 70 ansatte fordelt på våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg. Alle våre formuesforvaltere er autoriserte finansielle rådgivere (AFR).

Vår visjon er å være den ledende uavhengige og frittstående finansielle rådgiveren og formuesforvalteren i Norge. Vi mener uavhengighet og transparens er ufravikelige forutsetninger for å kunne gi våre kunder de beste anbefalingene. Dette er også fundamentet i rådgivningsprosessen vår.

Alle våre kunder får en personlig formuesforvalter, som er tilgjengelig og som tar initiativ når det er nødvendig. Vi skal ligge i forkant og ta beslutninger basert på kunnskap og erfaringer. Vår forretningsmodell er enkel og transparens, og vi deler vår kunnskap og involverer kundene i våre prosesser.

Vi skal ivareta kundens formål og interesser på best mulig måte når vi leverer våre tjenester. Forvaltningshuset skal kun ha kunden som oppdragsgiver, og sikre at samfunnsansvaret som bedrift og aktør i finansmarkedet blir ivaretatt på en god og helhetlig måte.

Vil du møte oss for å finne ut mer?

Back To Top