Forvaltningshuset er en frittstående og uavhengig investeringsrådgiver som bistår norske formuende privatpersoner, investeringsselskaper og stiftelser som ser verdien av rådgivning med forvaltningen av deres finansielle verdier. Konsernet har tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre investeringsrådgivning, aktiv forvaltning, ordreformidling og oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter. Forvaltningshuset er medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond og Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere.

Michael V. Sivertsen og Tore Malme

Forvaltningshuset har mer enn 70 ansatte fordelt på våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg. Våre formuesforvaltere bistår formuende privatpersoner, investeringsselskaper og stiftelser med rådgivning og langsiktig kapitalforvaltning.

Vår visjon er å være den ledende frittstående finansielle rådgiveren og formuesforvalteren i Norge. Vi skal tilby transparente investeringsløsninger, finansiell rådgivning og formuesforvaltning av høy kvalitet. Dette sikres gjennom langsiktige råd og god oppfølging med tilpasning til morgendagens krav.

Vi skal ivareta klientens formål og interesser på best mulig måte når vi leverer våre tjenester. Forvaltningshuset skal kun ha klienten som oppdragsgiver, og sikre at samfunnsansvaret som bedrift og aktør i finansmarkedet blir ivaretatt på en god og helhetlig måte.

Selskapet ble stiftet i 2006 for å tilby et alternativ til tradisjonell finansrådgivning med reell uavhengighet og langsiktighet som fundament.

Vil du møte oss for å finne ut mer?