Forvaltningshuset AS er et frittstående finanskonsern som tilbyr norske kunder tjenester tilknyttet kapitalforvaltning og finansiell rådgivning. Konsernet har tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre investeringsrådgivning, aktiv forvaltning, ordreformidling, forvaltning av alternative investeringsfond og oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter.


Forvaltningshuset tilbyr transparente investeringsløsninger til konkurransedyktige betingelser, med full åpenhet om kostnader.


Espen Strømme
Konsernsjef

Espen har vært ansatt i Forvaltningshuset siden 2014, og er i dag administrerende direktør i konsernet. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Espen har over 15 års erfaring fra investeringsrådgivning og kapitalforvaltning i ledende stillinger i Formuesforvaltning, Gjensidige og Forvaltningshuset.

Forvaltningshuset Norge AS

Michael V. Sivertsen
Administrerende direktør

FH Prosjektfinansiering AS

FH Kapitalforvaltning AS

Anders Farseth Ramstad
Daglig leder

FH Forretningsførsel AS

Ole Joachim Jonstang
Daglig leder

Ønsker du å ta kontakt med oss?