Forvaltningshuset er et frittstående finanskonsern som tilbyr norske kunder tjenester tilknyttet kapitalforvaltning og økonomisk rådgivning. Konsernet har tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre investeringsrådgivning, aktiv forvaltning, ordreformidling, forvaltning av alternative investeringsfond og oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter.

Ønsker du å møte oss for å finne ut mer?