skip to Main Content

Forvaltningshuset er et frittstående og uavhengig finanskonsern som tilbyr norske kunder tjenester tilknyttet kapitalforvaltning og finansiell rådgivning. Konsernet har tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre investeringsrådgivning, aktiv forvaltning, samt mottak og formidling av ordre.

Ønsker du å møte oss for å finne ut mer?

Back To Top