skip to Main Content

Forvaltningshuset er et frittstående og uavhengig finanskonsern som tilbyr norske kunder tjenester tilknyttet kapitalforvaltning og finansiell rådgivning. Konsernet har tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre investeringsrådgivning, aktiv forvaltning, ordreformidling og oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter.

Ønsker du å møte oss for å finne ut mer?

Back To Top