Forvaltningshuset er et frittstående finanskonsern som tilbyr norske kunder tjenester tilknyttet kapitalforvaltning og økonomisk rådgivning. Konsernet har tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre investeringsrådgivning, aktiv forvaltning, ordreformidling, forvaltning av alternative investeringsfond og oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter.

Vi gjør oppmerksom på at vi, som følge av lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge, tar lydopptak av alle telefonsamtaler med formuesforvaltere. Opptakene blir lagret i minimum 3 år. For mer informasjon, ta kontakt med compliance@forvaltningshuset.no.

Forvaltningshuset står under tilsyn av Finanstilsynet. Finanstilsynets adresse er Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, Norge. For mer informasjon se www.finanstilsynet.no.

Aktuelle dokumenter:

Aktuelle lover:

Ønsker du å møte oss for å finne ut mer?