skip to Main Content

Samfunnsansvar er integrert i Forvaltningshusets virksomhet og rådgivning. Vi ønsker å bidra til et trygt og godt samfunn for alle. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og det skal vi fortsette å gjøre. Forvaltningshuset har tre overordnede forpliktelser som vi anser som særlig viktige:

 • Bidra til å redusere miljøbelastningen i verden
 • Bidra til økt kompetanse om langsiktig finansiell planlegging
 • Bidra til våre nærmiljøer

Miljø

 • Alle forvaltere som vi anbefaler tar bærekraft og samfunnsansvaret sitt på alvor. Gjennom vektlegging av dette i vår investeringsprosess, vil Forvaltningshuset og våre kunder påvirke bedrifter i hele verden til å redusere global miljøbelastning.
 • Forvaltningshusets virksomhet påvirker det ytre miljøet, i hovedsak gjennom strømforbruk, søppel fra kontorene og forurensning fra ansattes reiseaktivitet. Vi har gjennomført tiltak for å redusere vår miljøbelastning:
  • Selskapets reiseaktivitet er bevisst redusert ved bruk av videokonferanseutstyr og bedre planlegging (som reduserer reisebehovet)
  • Selskapets papirbruk er vesentlig redusert ved å digitalisere manuelle papirbaserte prosesser, både internt og mot kunder, samt at alt papirsøppel resirkuleres
  • Selskapets kontorer er tilpasset moderne krav til energieffektivitet, og vi søker aktivt å redusere strømforbruket ved våre kontorer

Forretningsmessig integritet

Forvaltningshusets rådgivningsvirksomhet er omfattet av selskapets strenge etiske regelverk. Hele virksomheten til Forvaltningshuset skal tjene kundens interesser. Alle beslutninger og all rådgivning skal måles opp mot hva som er det beste for kunden. Forvaltningshusets eneste inntektskilde skal være direkte fra kunden.

Vi jobber aktivt for nedkjempe og motarbeide all form for hvitvasking og øvrig kriminalitet.

Ansvarlig arbeidsgiver

Forvaltningshuset skal være en ansvarlig arbeidsgiver og skal gi sine ansatte en trygg og utviklende arbeidsplass. Lønn og andre goder skal gjøre våre ansatte i stand til å leve et godt liv sammen med sine familier. Selskapet skal legge til rette for en god balanse mellom arbeidstid og fritid med familien. Forvaltningshusets opplæringsprogram for ansatte sørger for kontinuerlig faglig utvikling.

Forvaltningshuset søker aktivt å oppfordre til fysisk aktivitet da vi tror dette vil styrke de ansattes helse og trivsel. Selskapet har et aktivt idrettsmiljø, og arrangerer blant annet årlig FH Triatlon i Oslo som er åpent for alle som ønsker å delta.

Sosialt ansvar

 • Gjennom vår kompetanse om langsiktig finansiell planlegging kan Forvaltningshuset bidra til bedre risikojustert avkastning på finansiell formue i Norge, og dermed bidra til økt levestandard og fremtidige inntekter for nordmenn. Forvaltningshuset har flere tusen kunder som aktivt får tilgang til denne kompetansen, men vi søker også å spre kompetanse innenfor våre fagområder gjennom forvaltningsBloggen og avholdelse av seminarer ved våre kontorer. Her er alle interesserte velkomne.
 • Vårt mål er at det ikke skal finnes noen form for diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen, og likestilling skal fremmes. Alle medarbeidere i Forvaltningshuset skal medvirke til et arbeidsfellesskap fritt for diskriminering basert på verken religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, etnisk opprinnelse eller funksjonshemming. Vi er spesielt bevisst på dette med tanke på at bransjen vi jobber i historisk har vært svake på dette feltet.
 • Forvaltningshuset søker aktivt å bidra til sosiale aktiviteter i nærmiljøet rundt våre kontorer. Gjennom de siste årene har selskapet særskilt bidratt med finansiell støtte til idrett og veldedighet gjennom:
  • Kirkens Bymisjon
  • Sykehusklovnene
  • Thea Steens minnefond
  • Matsentralen
  • Bærum Roklubb
  • Rosenborg BK
  • Strømsgodet IL
  • Norges Fotballforbund
  • Brann SK
  • Lars Petter og Trude Stormo (verdensledende triatleter)

Ønsker du å snakke med oss om vårt samfunnsansvar? Ta kontakt med administrerende direktør, Michael V. Sivertsen på michael.sivertsen@forvaltningshuset.no.

Back To Top