skip to Main Content
Tore Malme

Tore Malme
Styreleder

Styreleder i Forvaltningshuset siden 2017. Tore er grunnlegger av Forvaltningshuset, og er i dag en av selskapets største aksjonærer. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har over 16 års erfaring fra finans og investeringsvirksomhet i Forvaltningshuset, Formuesforvaltning og MG Equity Partners.

Lars-Kristian

Lars Kristian Gundersen
Styremedlem

Vært styremedlem i Forvaltningshuset siden 2009. Lars Kristian Gundersen er i dag en av selskapets største aksjonærer. Han er utdannet Siviløkonom ved Handelshøyskolen BI. Han har erfaring som aksjeanalytiker fra Karl Johans Fond (Oslo), equity sales i Carnegie (London), og som investor i MG Equity Partners og LKG Investments.

Tore_Hopen

Tore Hopen
Styremedlem

Styremedlem i Forvaltningshuset siden 2016. Partner i Jarlsberg Partners AS. Han har i dag flere styreverv, og er blant annet styremedlem i Monobank ASA og styreleder i Jo Capital AS og Passer AS. Erfaring fra Storebrand Bank ASA (CFO) og administrende direktør i SEB Privatbanken.

Roger_Klausen

Roger Klausen
Styremedlem

Styremedlem i Forvaltningshuset siden 2016. CEO i ExproSoft AS. Mer enn 15 års erfaring fra handels- og rapporteringssystemer til finanssektoren, senest Advent Software.

Lars-Valdermo

Lars Valdermo
Styremedlem

Styremedlem i Forvaltningshuset siden 2015. Utdannet Siviløkonom (MSc) fra Handelshøyskolen i Nordland. Valdermo har 20 års erfaring innen bank og finans, bygget bl.a. opp og ledet Formuesforvaltning Nord-Norge i 7 år. Valdermo jobber i dag som arbeidende styreleder ved Nord-Norges største fryseterminal, og har flere styreverv innenfor ulike bransjer.

Anders Magnusson

Anders Magnusson
Styremedlem

Styremedlem i Forvaltningshuset siden 2019. Utdannet med en mastergrad fra Linköpings Universitet. Med-grunnlegger av Söderberg & Partners i 2004. Tidligere erfaring fra blant annet SEB Merchant Banking og Carnegie. Flere tidligere og nåværende styreverv fra en rekke av Söderberg & Partners-gruppen sine største selskap.

Andre_Lund_Walker_profil

André Lund Walker
Styremedlem

Styremedlem i Forvaltningshuset siden 2017. André Lund Walker er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og er autorisert finansiell rådgiver. Walker har vært ansatt i Forvaltningshuset siden 2014, er i dag selskapets markedssjef.

Frederic_Brudi_profil

Frederic Brudi
Styremedlem

Styremedlem i Forvaltningshuset siden 2017. Frederic er utdannet Bachelor i Økonomi og Administrasjon fra Handelshøyskolen BI i Oslo og er autorisert finansiell rådgiver. Brudi har vært ansatt i Forvaltningshuset siden 2009, og er i dag partner og senior formuesforvalter ved selskapets kontor i Oslo.

Ønsker du å møte oss?

Back To Top