Privatpersoner

Forvaltningshuset er en langsiktig samarbeidspartner for privatpersoner og deres familier. Våre kunder ser nytten av å ha en dedikert formuesforvalter. Vi hjelper våre kunder med å få oversikt over økonomi og pensjon samt utarbeider investeringsstrategier for å bevare og utvikle deres formue.

Private investeringsselskap

Mange av våre kunder organiserer sin formue i aksjeselskaper. Vi bistår både nye og eksisterende kunder med etablering av investeringsselskaper og reorganisering av formuen når dette er hensiktsmessig.

Bedriftseiere

Forvaltningshuset har mange bedriftseiere som kunder.  Vi bistår med forvaltning av overskuddslikviditet og forvaltning av finansielle verdier for bedrifter, samt planlegging av langsiktig formuesforvaltning ved generasjonsskifte og salg av virksomheten.

Entreprenører

Entreprenørene som er kunder hos oss ønsker å rette all sin energi på kjernevirksomheten. Samtidig skapes det ofte større finansielle verdier underveis som skal organiseres, bevares og utvikles. Det kan være vanskelig å sikre seg privatøkonomisk og sikre en god langsiktig formuesforvaltning ved siden av en hektisk hverdag som aktiv eier og daglig leder i en virksomhet. Hovedeierne i Forvaltningshuset har erfaring fra suksessrik entreprenørskap og er opptatt av å finne gode løsninger for denne kundegruppen.

Stiftelser

Styret i stiftelser søker hjelp hos oss fordi de ser verdien av et langsiktig forhold til en formuesforvalter som i tillegg til å levere god kvalitet på råd og løsninger også er opptatt av tett oppfølging og en tilpasset kundekommunikasjon.

Finn ut mer om dine muligheter