skip to Main Content

Formuende privatpersoner

Forvaltningshuset er en langsiktig samarbeidspartner for formuende privatpersoner og deres familier. Våre kunder ser verdien av rådgivning og nytten av å ha en dedikert formuesforvalter. Vi hjelper våre kunder med å få oversikt over økonomi og pensjon, samt utarbeider investeringsstrategier for å bevare og utvikle deres finansielle verdier.

Private investeringsselskap

Mange av våre kunder organiserer sine finansielle verdier i aksjeselskaper. Vi bistår både nye og eksisterende kunder med etablering av investeringsselskaper og omorganisering av de finansielle verdiene når dette er hensiktsmessig.

Bedriftseiere

Forvaltningshuset har mange bedriftseiere som kunder.  Vi bistår med å sikre oppbyggingen av en finansiell formue, parallelt med forvaltningen av overskuddslikviditet og forvaltning av de finansielle verdiene for bedrifter. Vi bistår også med planlegging av den langsiktige formuesforvaltningen ved generasjonsskifte og salg av virksomheten.

Entreprenører

Entreprenørene som er kunder hos oss ønsker ofte å rette all sin energi og oppmerksomhet på kjernevirksomheten. Samtidig skapes det ofte større finansielle verdier underveis som skal organiseres, bevares og utvikles. Det kan være vanskelig å både sikre seg privatøkonomisk samtidig som man skal forvalte de finansielle verdiene langsiktig, ved siden av en hektisk hverdag som aktiv eier og daglig leder i en virksomhet. Hovedeierne i Forvaltningshuset har erfaring fra suksessrik entreprenørskap og er opptatt av å finne gode løsninger for denne kundegruppen.

Stiftelser og lignende organisasjoner

Forvaltningen av den finansielle kapitalen er en av de viktigste oppgavene til en stiftelses styre. Forvaltningshuset har utviklet et metodeverk som systematisk og pedagogisk bistår styrene med å utarbeide en langsiktig finansiell plan som sørger for at man kan oppnå ønsket avkastning med et risikonivå tilpasset stiftelsens formål.

For hver stiftelse setter vi sammen et team som setter sammen en skreddersydd investeringsløsning og løpende følger opp stiftelsens finansielle plan. Vi overvåker investeringsløsningen løpende, kommer med forslag til endringer ved behov og gjennomgår detaljerte porteføljerapporter i avtalt frekvens.

Finn ut mer om dine muligheter

Back To Top