Vi skal sikre felles interesser med våre kunder

Vi skal alltid ha våre kunder som eneste oppdragsgiver, og ivareta deres formål og interesser på en best mulig måte når vi leverer våre tjenester. For oss er dette selve fundamentet for god rådgivning. Vår uavhengighet fra andre aktører sikrer at vi aldri vil komme i en posisjon hvor vi må fravike prinsippet om kundens beste.

Vi skal bevare og utvikle våre kunders formue på lang sikt

Vi skal finne løsninger som er i stand til å bevare og utvikle våre kunders formue over tid. Kapitalmarkedene preges av til tider store svingninger og en utømmelig mengde med informasjon. Våre løsninger skal bygges opp etter hva som er til det beste for våre kunder, og egne seg i stigende så vel som i fallende markeder. Vi skal gjennom vår rolle som rådgiver hjelpe våre kunder med å sikre disiplin i forvaltningen, slik at formuen bevares og utvikles på en best mulig måte over tid. Studier viser at kontinuitet i forvaltningsstrategien er den beste måten for å oppnå dette.

Vi skal kjenne våre kunder best og bry oss mest

Vi skal alltid ta utgangspunkt i kundens situasjon. Alle kunder er unike, og det kreves at det gjøres individuelle vurderinger basert på finansiell situasjon, målsetninger, ønsker og behov, så vel som evne og vilje til å ta risiko. Vi skal respektere kundens kunnskap og erfaring, og tilpasse oss deretter. Vi skal strebe etter å etablere langsiktige relasjoner til våre kunder som baserer seg på tillit og en opplevelse av å bli ivaretatt på en best mulig måte.

Vi skal forstå våre kunders behov og bidra med kompetanse og trygghet

Vi skal bidra med objektive og kvalifiserte råd som er forankret i kompetanse og integritet, enten formålet er å planlegge mot en pensjonstilværelse eller å beskytte og bevare formuen. Vår troverdighet avhenger av at vi alltid beholder oversikten i en uoversiktlig verden, og kan hjelpe våre kunder med å holde kursen selv i vanskelige tider. Vi er ydmyke den tilliten våre kunder viser oss, og vi investerer derfor kontinuerlig i kompetanseutvikling.

Ønsker du å møte oss for å finne ut hva vi kan gjøre for deg?