skip to Main Content

Michael V. Sivertsen

Administrerende direktør

Michael har vært ansatt i Forvaltningshuset siden august 2017. Siden 1996 har han jobbet i ulike stillinger i ulike virksomheter…

Sturla Skogland

Sturla Skogland

Investeringsdirektør

Sturla har vært investeringsdirektør i Forvaltningshuset siden 2015. Han har erfaring siden 2008 fra finans og kapitalforvaltning i Barclays Wealth…

Trond Finnanger

Trond Finnanger

Driftssjef

Trond har vært ansatt i Forvaltningshuset siden 2015. Han har erfaring fra finans siden 2000 fra selskaper som NEF Kapitalforvaltning,…

Kristine Bagn

Kristine Bagn

Compliance officer

Kristine har vært ansatt i Forvaltningshuset siden 2016. Hun har erfaring siden 1996 fra finans og investeringsrådgiver med ulike stillinger…

Camilla F. Schmidt

HR-sjef

Camilla har vært ansatt i Forvaltningshuset siden 2017. Hun har erfaring siden 2008 fra finans, personaladministrasjon, ledelsesrapportering og operations fra…

Back To Top