skip to Main Content

Alle kunder mottar en månedlig rapport som viser detaljert oversikt over både verdi og utvikling i porteføljen. Ønsker man hyppigere avkastningsrapportering og beholdningsoversikt, vil slik informasjon imidlertid alltid være tilgjengelig gjennom innlogging til personlige sider på vårt Kundenett. Avanserte analyseverktøy som er enkle og intuitive å forstå gjør det mulig å periodisere den historiske avkastning slik den enkelte måtte ønske.

Ønsker du å møte oss?

Back To Top