skip to Main Content

Utsett skatt på gevinst!

Med aksjesparekonto kan du kjøpe og selge børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond uten å betale løpende gevinstbeskatning.

 

Aksjesparekonto gjør det enklere for deg som privatperson å spare i aksjer og aksjefond. Her kan du kjøpe og selge børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten at du må betale løpende skatt på gevinster. Gevinsten kommer først til beskatning når du tar den ut av kontoen. Hos Forvaltningshuset er det kostnadsfritt å opprette en aksjesparekonto.

Gunstige overgangsregler

Investorer som allerede eier børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis eller aksjefond bør vurdere å benytte seg av gunstige overgangsregler som gjelder ut året 2019 I denne overgangsperioden kan man flytte ovennevnte investeringer inn på en aksjesparekonto uten å realisere eventuell gevinst – og på den måten utsette skatten på allerede opptjent gevinst. Når aksjene og aksjefondene først er inne på kontoen, kan man kjøpe og selge uten å tenke på skatten før pengene skal tas ut av kontoen. Man tar også med seg ubenyttet skjermingsfradrag når eksisterende investeringer overføres til en aksjesparekonto. 

Investeringer som står i tap kan overføres til en aksjesparekonto med tapsfradrag.

Forvaltningshuset kan hjelpe deg med å sørge for at flyttingen av aksjer og aksjefond inn på en aksjesparekonto eller mellom aksjesparekonti går sømløst og enkelt. Selve flyttingen tar normalt ti virkedager, men på grunn av stor pågang blant aktører i bransjen kan det ta noe lengre tid.

Dette er noen av fordelene med aksjesparekonto

Kjøp og selg børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten å utløse gevinstbeskatning
Innskutte midler tas ut først uten at det utløser skatt for opptjente midler
Gir rett til skjermingsfradrag
Skattemessig kontinuitet ved arv, gave og overføring til ektefelle
Gunstige overgangsregler ut året 2019

Åpne aksjesparekonto

Nå kan du etablere aksjesparekonto hos oss

Fra 2019 er det nå også bestemt at utbytte skal omfattes av ordningen, slik at det ikke lenger er slik at utbytter skattlegges umiddelbart, mens gevinster får utsatt beskatning. Reglene er også blitt mer fleksible ved at man nå kan overføre verdipapirer mellom egne kontoer uten beskatning, samt at en andel av verdipapirene kan overføres til ektefelle og arvinger i forbindelse med skifte (til forskjell fra tidligere hvor aksjesparekontoen måtte overføres i sin helhet).

Hva er aksjesparekonto?

Ordningen ble introdusert høsten 2017. Aksjesparekonto er en løsning som gir privatpersoner tilnærmet de samme fordelene som investeringsselskaper får med fritaksmetoden. Med aksjesparekonto kan man kjøpe og selge børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten å betale løpende gevinstbeskatning. Skatt oppstår først når uttak fra kontoen overstiger innskuddet man totalt har foretatt (i tillegg til skjermingsfradraget). 

Kontantinnskudd og annet du må være oppmerksom på

Åpne en aksjesparekonto hos Forvaltningshuset

Aksjesparekontoen skal legge til rette for privat sparing i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond. Det er også tillatt med kontanter på en aksjesparekonto, men etter loven forrentes ikke kontantinnskuddet som står på en aksjesparekonto. Det vil derfor være lite hensiktsmessig å ha kontanter stående på en aksjesparekonto over en lengre periode (i perioder mellom salg av eksisterende investeringer og kjøp av nye investeringer vil det nødvendigvis være noen kontanter på en aksjesparekonto).

Hvis du eier aksjer eller fond med urealisert tap, kan disse overføres til en aksjesparekonto med tapsfradrag.

Tap på salg av aksjer og fond som allerede står på en aksjesparekonto vil ikke komme til fradrag før kontoen avsluttes.

Er dette noe for deg?

Vi kan kontakte deg for en uforpliktende prat

Bakgrunn

Stortinget vedtok 17. desember 2016 å etablere en såkalt aksjesparekonto for å stimulere til investering i børsnoterte aksjer og aksjefond. Løsningen gjør det enklere og mer gunstig for privatpersoner å investere i børsnoterte aksjer og aksjefond ved at skatt på gevinst fra salg utsettes til du tar ut pengene fra kontoen.

Hva betyr dette for deg?

Dersom du investerer i børsnoterte aksjer eller aksjefond og ikke har eller planlegger å etablere et aksjeselskap for slike investeringer, vil det sannsynligvis være svært gunstig å foreta slike investeringer fra en slik konto.

Dersom du eier børsnoterte aksjer eller aksjefond som du har gevinster på anbefaler vi at du benytter deg av overgangsperioden, og flytter disse inn på din aksjesparekonto så snart vi har etablert denne for deg. Da vil du kunne selge disse når du ønsker det, uten å betale skatt.

Dersom du eier børsnoterte aksjer eller aksjefond andre steder enn hos Forvaltningshuset vil du kunne flytte disse over til din konto hos Forvaltningshuset.

Innhold 

Verdi for våre kunder

Back To Top