skip to Main Content

Det første vi gjør sammen med kunden er å kartlegge behov og mål for forvaltningen. Vi har en metodikk som bl.a. avdekker forventninger om avkastning, holdning til risiko, likviditetsbehov og hvordan verdiene er organisert. Når denne jobben er gjort, dokumenteres alt i en Formuesplan. Dette blir arbeidsdokumentet mellom kunden og formuesforvalteren.

Formuesplanen danner utgangspunkt for den løpende forvaltningen av den enkelte kundes finansielle verdier. Vi vil alltid ta utgangspunkt i de gjeldende markedsforholdene når vi sammen med kunden skal finne en optimal løsning tilpasset den enkeltes situasjon og behov. Basert på Formuesplanen vil vi overvåke og justere risikoen i portefølje, slik den strategiske allokeringen blir opprettholdt. Vi inviterer alle kunder til et årlig møte for å sikre at den enkeltes portefølje er tilpasset den enkeltes situasjon.

Hvordan strukturerer du dine investeringer?

Back To Top