Formuesplanen danner utgangspunkt for den løpende forvaltningen av våre kunders finansielle portefølje. Vi vil alltid ta utgangspunkt i de gjeldende markedsforholdene når vi sammen med kunden skal finne en optimal løsning tilpasset kundens situasjon og behov. Basert på formuesplanen vil vi overvåke og justere risikoen i portefølje, slik den strategiske allokeringen blir opprettholdt. Vi inviterer alle kunder til et årlig møte for å sikre at den enkeltes portefølje er tilpasset den enkeltes situasjon.

Hvordan strukturerer du dine investeringer?