Når rammeverket er fastsatt, avtaler vi en hensiktsmessig implementeringsplan som er tilpasset den enkelte kunde. Investeringsstrategien er også avgjørende for hvorvidt porteføljen skal implementeres hurtig eller mer gradvis. Vi involverer kunden i beslutningsprosessen, men tar oss selv av den praktiske gjennomføringen. Våre kunder skal oppleve kundeforholdet som behagelig, og vi er opptatt av at våre kunder skal redusere sin tidsbruk når de blir kunder hos oss.