Når rammeverket er fastsatt, avtaler vi en hensiktsmessig implementeringsplan som er tilpasset den enkelte klient. Investeringsstrategien er også avgjørende for hvorvidt porteføljen skal implementeres hurtig eller mer gradvis. Vi involverer klienten i beslutningsprosessen, men tar oss selv av den praktiske gjennomføringen. Våre klient skal oppleve samarbeidet med oss som behagelig, og vi er opptatt av at våre klienter skal redusere sin tidsbruk når de etablerer et samarbeid med oss.