skip to Main Content

IPS - individuell pensjonssparing med skatteutsettelse

En ny og forbedret IPS-ordning har nå trådt i kraft. Spar inntil kr 40 000 årlig, og få skatteutsettelse på 22 % av sparebeløpet.

Med den nye og forbedrede IPS-ordningen har maksimalt årlig sparebeløp økt fra kr 15 000 til kr 40 000 årlig, men den viktigste og mest etterlengtede endringen: satsen for skattefordelen man får ved innskudd og skattesatsen ved utbetaling blir den samme.

Fordeler med IPS

Spar inntil kr 40 000 årlig, og få skatteutsettelse på inntil kr 8 800 (22 % av innskudd)
Symmetriske skattesatser mellom innskudd og uttak
Sparesaldo er fritatt formuesbeskatning
Ingen skatt på avkastningen i spareperioden
Du velger selv når og om du vil avslutte sparingen, og du kan justere sparebeløpet underveis

Forvaltningshuset tilbyr IPS

IPS ble lansert høsten 2017

For våre klienter vil vi bistå med å analysere dagens situasjon og behovet for en IPS. Vi vil diskutere ulike investeringer og hjelpe med å velge rett løsning. Deretter vil vi overvåke og rapportere på de valg som er foretatt, og foreslå og gjennomføre tilpasninger ved behov og når ting endres.

Høres dette interessant ut?

Ta kontakt med oss i dag for å finne ut mer

Hvem passer IPS for?

Ordningen passer for deg som sparer eller ønsker å spare til pensjon. Det er viktig å merke seg at IPS er et pensjonsspareprodukt, og at det gir rett til alderspensjon. Pengene er bundet frem til fylte 62 år, og spesielt unge personer bør ta dette i betraktning. Fleksibiliteten og den langsiktige verdien av skatteutsettelsen tilsier at de med lang sparehorisont bør vurdere ordningen. Er man i formuesskatteposisjon vil ordningen være spesielt gunstig, ettersom midlene er fritatt formuesbeskatning (da vil det kunne være en reell skattebesparelse).

Hva er forskjell mellom gammel og ny IPS?

Gammel ordning: Skattefradrag i alminnelig inntekt for innskudd på inntil kr 15 000 i året, mens utbetaling skattlegges som pensjonsinntekt. Det betyr en kjent skattesats ved innskudd, og en ukjent fremtidig skattesats ved utbetaling. I 2019 er skattesatsen på alminnelig inntekt 22 %, mens den maksimale effektive marginalskattesatsen for pensjonsinntekter er 43,3 %.

Ny ordning: Skattefradrag i alminnelig inntekt for innskudd på inntil kr 40 000 i året, og utbetaling skattlegges som alminnelig inntekt. For øvrig skal den nye ordningen skattlegges på samme måte som gammel IPS-ordning (sparesaldo er fritatt formuesbeskatning og avkastningen beskattes ikke i spareperioden).

Merk at det effektivt sett er snakk om en skatteutsettelse og ikke et skattefradrag. Eksempel: Innskudd i 2019 som gir fradrag i skattemeldingen 2020 vil komme til beskatning i året pengene skal utbetales. Sparebeholdningen vil imidlertid være fritatt formuesbeskatning, og for deg som er i en formuesskatteposisjon vil ordningen gi en årlig skattebesparelse.

Høres dette interessant ut?

Ta kontakt med oss i dag for å finne ut mer

Vanlige spørsmål

Du får fradrag i alminnelig inntekt for innskudd på inntil kr 40 000 i året. Innskudd i år 1 kommer til fradrag i skattemeldingen for år 2 i henhold til gjeldende skattesats.

Merk at det effektivt sett er en skatteutsettelse. Innskudd i år 1 som gir fradrag i skattemeldingen for år 2 vil komme til beskatning i året pengene skal utbetales igjen.

Nei, du behøver ikke å spare kr 40 000 i året. Du sparer akkurat så mye du selv vil og evner, men maksimalt kr 40 000 i året. Skatteutsettelsen du får vil beregnes ut fra hvor mye du sparer i løpet av året. Hvis du eksempelvis sparer kr 40 000, så gir det en skatteutsettelse på kr 8 800 (22 % av kr 40 000). Sparer du kr 20 000, så gir det en skatteutsettelse på kr 4 400 (22 % av kr 20 000). Dette gjelder for skattesatser i år 2019.

Nei, avkastningen du oppnår er fritatt beskatning i spareperioden. Avkastningen kommer ikke til beskatning før den kommer til utbetaling i utbetalingsperioden. Sparebeholdningen er også fritatt formuesbeskatning.

Utbetalinger fra ny IPS-ordning blir beskattet som alminnelig inntekt. For 2019 er skattesatsen for alminnelig inntekt på 22 %. Utbetalinger fra gammel IPS-ordning blir beskattet som pensjonsinntekt. For 2019 er den maksimale effektive marginalskattesatsen for pensjonsinntekt på 43,3 %.

Ja, pengene er låst frem til pensjonsalder. Pengene kan tidligst utbetales fra fylte 62 år, de må minimum utbetales over 10 år, og de må minimum utbetales til fylte 80 år. Det betyr at dersom du tar ut pengene fra fylte 62 år, så må utbetalingen skje over minimum 18 år.

Ved kundens død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon, eller til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon, skal utbetales som engangsbeløp til dødsboet.

Ettersom utbetaling fra ny IPS ordning skal skattlegges på en annen måte enn utbetaling fra gammel IPS (gammel ordning beskattes som pensjonsinntekt), så vil det ikke være mulig å samordne tidligere IPS-ordninger med ny IPS-ordning.

Pensjonskapitalbevis (PKB)

Et pensjonskapitalbevis (PKB) er oppsparte pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsforhold der arbeidsgiver tilbyr innskuddspensjon. Har du hatt flere ulike arbeidsgivere er sjansen stor for at du har et eller flere PKB, og da kan det også lønne seg å samle dem. Da unngår du å potensielt betale dobbelt opp med administrasjonskostnader.

Mens livselskapene har et begrenset investeringsunivers, stort sett begrenset til sine egne fond, har Forvaltningshuset som frittstående aktør et langt større mulighetsområde. Vi søker etter å finne de beste forvalterne innen de ulike aktivaklassene, og sette disse sammen i porteføljer med ulik grad av risikoeksponering. Porteføljene forvaltes aktivt, noe som sørger for at dine pensjonsmidler alltid tas vare på av våre anbefalte forvaltere.

Det er p.t. ikke mulig å flytte sine PKB til Forvaltningshuset.

Vil du finne ut mer om hva du kan gjøre med dine PKB?

Back To Top